Strateški partner

Krajem jednog davnog ljeta, negdje pri završetku osnovne škole, nažicah od staraca 500 dinara. Banknotom s likom Nikole Tesle, u jedinoj petrinjskoj knjižari, onoj u Nazorovoj, kupih „Veliki rječnik stranih riječi” Bratoljuba Klaića; izdanje Zore iz Zagreba, 1972. Edicija u A5 formatu na novinskom papiru. Knjižurina od 1440 stranica tako je ispala i deblje no …
Nastavite čitati Strateški partner