3. i 4. travnja online stručni skup HERITAGE EDUCATION IN A MUSEUM CONTEXT u sklopu projekta „Baština i obrazovanje odraslih”

U ponedjeljak i utorak, 3. i 4. travnja, od 10 od 13 sati održat će se online stručni skup HERITAGE EDUCATION IN A MUSEUM CONTEXT u organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu a u sklopu projekta „Baština i obrazovanje odraslih” (The Heritage and Adult Education – (HAEd), br. 2021-2-RO01-KA210-ADU-000048413, financiran iz programa Erasmus+, mala partnerstva u području obrazovanja odraslih.

Stručni skup HERITAGE EDUCATION IN A MUSEUM CONTEXT održat će se na engleskom jeziku na zoom platformi.

Arheološki muzej u Zagrebu is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Heritage Education in a museum context
Time: 03.- 04. 04. 2023.
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/82595269127?pwd=VTRNM2c0L1RaYlVNWTgxV0ZmWVpxZz09
Meeting ID: 825 9526 9127
Passcode: 180382

Arheološki muzej u Zagrebu i Nacionalni povijesni muzej Rumunjske provode projekt „Baština i obrazovanje odraslih” (The Heritage and Adult Education – (HAEd), br. 2021-2-RO01-KA210-ADU-000048413, financiran iz programa Erasmus+, mala partnerstva u području obrazovanja odraslih, u iznosu od 30.000 eura, od 1. ožujka 2022. do 30. travnja 2023.