Vječni malograđanin

Ja sam iz maloga grada. Cijelu mladost življah u malom gradu u kojem se ljudi nikako i nikada nisu doživljavali kao malograđani. Utorkom je bio sajmeni dan pa bi seljaci iz okolnih banijskih i pokupskih sela stizali u grad. Krđani i Muži razlikovahu se po govoru, držanju i odijelu. I po vjeri. Zarana sam naučio …
Nastavite čitati Vječni malograđanin