Bilten HERITAGE AND EDUCATION BULLETIN projekta „Baština i obrazovanje odraslih” dostupan u pdf. formatu u online izdanju

Bilten HERITAGE AND EDUCATION BULLETIN projekta  „Baština i obrazovanje odraslih” (The Heritage and Adult Education – (HAEd) predstavljen u lipnju u Arheološkom muzeju u Zagrebu dostupan je u pdf. formatu u online izdanju. Bilten HERITAGE AND EDUCATION BULLETIN donosi niz konkretnih primjera i pristupa prijenosu znanja o kulturnoj baštini u muzejskom kontekstu.

Ideja projekta Baština i obrazovanje odraslih krenula je od činjenice da u Rumunjskoj i Hrvatskoj postoji stotine muzeja i tisuće organizacija aktivno uključenih u kulturni sektor koje provode edukativne aktivnosti, no vrlo malo njih razvija projekte obrazovanja odraslih financirane od strane Europske unije putem programa Erasmus+, a do sada nijedan u suradnji s drugim muzejima. Premali broj muzeja upoznat je što se događa u drugim sličnim institucijama vezano za obrazovanje odraslih i provedbom europskih projekata na tom području. Stoga je logično da se napravi novi korak i iskoristiti situacija koja će koristiti organizacijama i djelatnicima, ali i korisnicima muzejskih usluga. Muzeji će imati osposobljene djelatnike, atraktivne programe, dugoročne partnere i zadovoljnu javnost koja se može proširiti na različite kategorije, a među kojima su i odrasli koji se u  zadnje vrijeme suočavaju sa sve manje pruženih prilika.

Arheološki muzej u Zagrebu i Nacionalni povijesni muzej Rumunjske provode projekt „Baština i obrazovanje odraslih” (The Heritage and Adult Education – (HAEd), br. 2021-2-RO01-KA210-ADU-000048413, financiran iz programa Erasmus+, mala partnerstva u području obrazovanja odraslih, u iznosu od 30.000 eura, od 1. ožujka 2022. do 30. travnja 2023.

PREUZMITE BILTEN HERITAGE AND EDUCATION BULLETIN