Predstavljanje Zbornika radova međunarodnog znanstvenog skupa „Avari i Slaveni, Dvije strane pojasnog jezičca — Avari na sjeveru i jugu kaganata“

U ponedjeljak, 13 veljače s početkom u 12 sati u Arheološkom muzeju u Zagrebu održat će se predstavljanje Zbornika radova međunarodnog znanstvenog skupa „Avari i Slaveni, Dvije strane pojasnog jezičca — Avari na sjeveru i jugu kaganata“

Zbornik Avari i Slaveni donosi 20 radova predstavljenih na međunarodnom znanstvenom skupu održanom u Vinkovcima od 6. do 7. veljače 2020. godine u sklopu međunarodnog izložbenog projekta Avari i Slaveni, koji je uz navedeni kongres obuhvaćao i dvije izložbe: hrvatsku „Avari i Slaveni južno od Drave“ i slovačku „Avari i Slaveni sjeverno od Dunava“. Skup je, kako stoji u naslovu, pokazao kako je ogromno područje koje su zauzimali Avari imalo mnogo sličnosti, ali i specifične, lokalne varijante, baš kao i jedan od najprepoznatljivijih predmeta iz tog razdoblja, pojasni jezičac.

O Zborniku će govoriti urednice dr. sc. Anita Rapan Papeša i Anita Dugonjić, zatim dr. sc. Ana Azinović Bebek i dr.sc. Hrvoje Gračanin.

Impresum:

Nakladnik: Arheološki muzej u Zagrebu, Gradski muzej Vinkovci

Urednici: Anita Rapan Papeša i Anita Dugonjić

Tiskanje Zbornika radova financijski je pomogao Arheološki muzej u Zagrebu, Gradski muzej Vinkovci i Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Zbornik je moguće kupiti po cijeni od 40 eura / 301,38 kuna u AMZ Museum shopu u dvorištu Muzeja i u AMZ webshopu