Konferencija povodom Svjetskog dana cerebralne paralize

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize svake godine zajedno s više od 75 organizacija s različitih kontinenata i država svijeta te s osobama s cerebralnom paralizom, njihovim obiteljima i saveznicima 6. listopada obilježava Svjetski dan cerebralne paralize. Inicijativu obilježavanja Svjetskog dana cerebralne paralize pokrenuo je 2012. Savez cerebralne paralize iz Australije i od tada je provedeno 11 uspješnih globalnih kampanja.

Ovogodišnja tema globalne kampanje je „Pristupačna tehnologija“. Pristupačna tehnologija je tehnologija koja je univerzalno dizajnirana tako da joj mogu pristupiti svi korisnici, sa širokim rasponom (ne)mogućnosti. Budući da i dalje živimo u svijetu koji nije pristupačan, Savez će međunarodni dan obilježiti konferencijom pod nazivom „Uloga i korištenje napredne tehnologije u životima osoba s cerebralnom paralizom“ kojom želi istaknuti ali i inspirirati sudionike o tehnološkim rješenjima za osobe s cerebralnom paralizom. Na konferenciji će se govoriti o asistivnoj i rehabilitacijskoj tehnologiji, primjeni STEM-a u radu s djecom i mladima s teškoćama u razvoju, te temi održivog razvoja i tehnologije gdje će sudionici čuti o primjerima dobre prakse u Hrvatskoj.

Konferencija će se održati na Inkluzivnoj farmi u Hrastovici u sklopu Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije.