Arheološki muzej u Zagrebu organizira „Ad Antiquitatem“ debatni program za učenike 2. i 3. razreda gimnazijskog programa

Arheološki muzej u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 19
Zagreb

8. ožujka 2022.

Arheološki muzej u Zagrebu organizira „Ad Antiquitatem“ debatni program za učenike 2. i 3. razreda gimnazijskog programa koji će se održavati u travnju, svibnju i lipnju 2022. godine. Pozivamo učenike 2. i 3. razreda gimnazijskog programa na debatu!

Pripremamo moderirane rasprave, popraćene kratkim uvodnim predavanjem o svevremenskim i često kontroverznim temama čija aktualnost seže duboko u povijest. Neke od tema o kojima će učenici imati prilike debatirati uključuju robovlasništvo, ulična umjetnost, klasna borba, prostitucija i druge.

Sudjelujući u debatnom programu „Ad Antiquitatem“ učenici stječu specifične vještine te će naučiti razlikovati pouzdanost izvora informacija, kritički analizirati tuđe ali i svoje stavove, artikulirati argumente, razumjeti kontekst i aktualnost povijesnih i socioloških tema.

Zašto debata? Debata kao alternativni pristup učenju i nastavi, s fokusom na prijenos znanja i ideja među učenicima, razvija vještine za daljnje školovanje i karijeru, i uspjeh u životu općenito. Debata je zabavna! Sudjelovanje je besplatno.

Ad Antiquitatem? …(lat. pozivanje na tradiciju) česta logička pogreška u kojoj se neka tvrdnja smatra točnom zato što se slaže s nekom prošlom ili sadašnjom tradicijom.Prijava na mrežnim stranicama Arheološkog muzeja u Zagrebu: www.amz.hr