Klupe koje pričaju o Rječini: ‘Kako čitati kvart’ kroz šest priča i virtualnih šetnji

Već neko vrijeme klupe na Šetalištu Andrije Kačića Miošića u Rijeci imaju novo ruho, koje je nastalo u sklopu projekta Kortil uživo, a koji se provodi u kvartu koji obuhvaća zonu oko Rječine te dio Sušaka u okruženju Hrvatskog kulturnog doma, kao dio programa Slatko i slano, Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture.

Na ovim je klupama postavljeno šest priča i virtualnih šetnji: Priča o dva grada, Prva riječka luka, Tradicijska maritimna baština, Do Hartere uzvodno, Uz Rječinu Ružićevom i Uz Rječinu Vodovodnom.

Priče je moguće poslušati i pogledati putem QR kodova koji su aplicirani na naslone klupa i koji vode na sadržaj koji će od petka, 26. veljače 2021.g. u 11.00 sati, kada će projekt na licu mjesta biti detaljnije predstavljen javnosti, biti moguće pronaći i na web stranici HKD-a Kortil uživo.

U sklopu projekta izdan je i povijesni vodič/mapa Kako čitati kvart? s opisima najzanimljivijih točaka ove urbane zone.

Zamisao je projekta stvaranje osviještenog odnosa prema javnom prostoru preko kreativnih intervencija te doprinos harmonizaciji i razvijanju suradničkih odnosa u zajednici. S tim je ciljem u periodu od svibnja do listopada 2020. održano osam susreta (stručna vodstva po kvartu, predavanja, razgovori) u kojima je sudjelovalo 120 polaznika, građana i učenika škola uključenih u projekt.

U periodu u kojem Rijeka nosi titulu Europske prijestolnice kulture projekt se bavio Rječinom, vrijednostima i ulogama koje je ova, svega 17 km duga rijeka, imala u prošlosti grada.
Voda nije samo oblikovala grad, već je i obilježila njegov razvoj. Razdvajala je i spajala obale, države i ljude sa susjedstvom i svijetom. Bila je granica i most. Linija razdvajanja i točka ujedinjenja. Izvor nedaća i problema, ali isto tako i izvor zdravlja, moći, energije. Uvjetovala je razvoj trgovine, industrije i pomorstva. Obilježila je povijesne promjene i događaje u gradu koji je upravo po njoj dobio ime. Tako se nevidljive tragove prošlosti pokušalo učiniti vidljivima, kroz priču, šetnju, fotografije, sjećanja… s klupa na Šetalištu Andrije Kačića Miošića.

Projekt Kortil uživo svojim tematskim cjelinama polazi dakle od bogate i slojevite povijesno-kulturno-političke simbolike ove urbane zone, kao i osobnih iskustava i sjećanja njezinih građana. Od svojih početaka u sklopu projekta provodi se niz aktivnosti kao što su radionice, kustoski i umjetnički projekti, akcije i intervencije u javnom prostoru, izložbe, sajmovi, predavanja, street art i ulični festivali, a posebno se promoviraju vrijednosti volonterstva.

U aktivnostima su sudjelovali Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Građevinska i tehnička škola, Prva hrvatska riječka gimnazija, učenici Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Muzej grada Rijeke, Centar za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, volonteri EPK, Klub Sušačana i TryTheatre Rijeka. Autorski tim čine Marko Smoljan, Ivan Vranjić, Ivana Golob-Mihić, Luciano Keber, Vesna Rožman i Jolanda Todorović.