ŽELJKO UHLIR NOVI PREDSJEDNIK HNS-A ZAGREBA

Održana je izborna Skupština GO HNS Grada Zagreba u epidemiološkim uvjetima na kojoj je izabran novi predsjednik i sva tijela GO. Dvoje potpredsjednika su iz redova mladih: Otto Singer i Silvija Martinčić.

Novi Predsjednik GO HNS Grada Zagreba je Željko Uhlir.

Mr. sc. Željko Uhlir,  rođen 1964. godine u Zagrebu. Diplomirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Konstrukcije i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Organizacija i menadžment. Trenutno na doktorskom studiju iz ekonomije. Stalni je sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina kao i  međunarodno certificiran projektni menadžer.

Nakon studija radio u Inženjerskom projektnom zavodu (IPZ) u Zagrebu, na projektiranju mostova i tunela. Od 1993. do 1996. godine proveo kao projektant konstrukcija u SR Njemačkoj u projektnom uredu Ingenieurconsult – Offenbach. Kao državni službenik, počeo raditi 1996. godine u Ministarstvu obnove i razvitka, gdje je kao načelnik odjela vodio poslijeratnu obnovu zgrada. U lokalnoj upravi zaposlio se 2001. godine kao pročelnik Ureda za upravljanje imovinom Grada Zagreba. Od 2005. do 2012. godine radio u Coning ecogradnji d.d. Varaždin, na mjestu direktora sektora za investicije. Nakon toga, zaposlen na mjestu direktora vladine Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Od 2013. do 2016. godine radio na položaju zamjenika ministra u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja te između ostalih poslova bio nositelj izrade propisa za procjenu vrijednosti nekretnina. U 2016. godini počinje raditi kao predavač na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu gdje i danas kao vanjski suradnik drži predavanja iz tri predmeta. U 2017. godini imenovan državnim tajnikom u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, kada je bio nositelj izrade propisa o obnovi nakon potresa, i 2020. godine je ponovno imenovan na isto mjesto.

ŽELJKO KRZNARIĆ