HSLS O PROBLEMU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA ČRNOMERCU

 

Mjesna samouprava gradske četvrti Črnomerec donijela je odluku da će podržati zahtjev stanovnika ulice Črnomerec, Fraterščice i Mikulića za izmještanje reciklažnog dvorišta sa tkz. Opatičke livade.  Sukladno tome Zagrebačka Čistoće izvjestila je da će mobilno dvorište preseliti u slijedećih 15 dana na novu lokaciju.

Iako su stanovnici zadovoljni sa tom odlukom danas su održali još jedan prosvjedni skup te prikupili preko 700 potpisa potpore građana kako bi poduprijeli zahtjev za preseljenje reciklažnog dvorišta.

HSLS smatra da se građane uvijek treba konzultirati u donošenju svih odluka koje neposredno utječu na kvalitetu njihovog života.  Mjesna samouprava treba donositi neposredne odluke i rješavati samostalno komunalne probleme u konzultaciji sa građanima. U tu svrhu zalažemo se i za povratak pravne osobnosti mjesnoj samoupravi kako bi se ubrazali postupci  riješavnja problema građana kao i doprinjelo transparentnosti javne nabave,  a samim time i sprijećile moguće koruptivne radnje.

HSLS grada Zagreba traži da se nakon izmještanja reciklažnog dvorišta sa tkz. Opatičke livade kako bi se oplemenio ovaj prostor,  u plan malih komunalnih akcija GČ Črnomerec hitno uvrsti uređenje parka za djecu i parka za kućne ljubimce.

ŽELJKO KRZNARIĆ