ZAGREB BEZ AMBROZIJE

Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo dugi niz godina provodi Projekt „Zagreb bez ambrozije“ s ciljem podizanja svijesti građana o potrebi suzbijanja i iskorjenjivanja ove štetne, invazivne, korovne biljke.

Ambrozija je „najpoznatija“ invazivna korovna biljka zbog negativnoga učinka na ljudsko zdravlje jer njezina pelud predstavlja najjači poznati alergen današnjice.

Ovisno o godini, zastupljenost peluda ambrozije u Zagrebu iznosi oko 11,5% od ukupnoga peludnoga spektra. Ambrozija je biljka ljeta te njena pelud prevladava u zraku tijekom kolovoza i rujna. Ove godine prva peludna zrnca ambrozije zabilježena su 28. srpnja. Krajem kolovoza ili početkom rujna koncentracija peluda u zraku doseže maksimalne vrijednosti.

Slijedom navedenog pozivamo građane grada Zagreba, a posebice one kojima ambrozija izaziva alergijske reakcije da redovito prate alergijski semafor i bioprognozu http://www.stampar.hr/hr/peludna-prognoza-za-hrvatsku te sukladno tome organiziraju dnevne aktivnosti, besplatno preuzmu mobilnu aplikaciju Peludna prognoza.

Nadalje ovim putem želimo naglasiti kako je obveza uklanjanja ambrozije propisana Naredbom o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (NN 72/07), Gradskom Odlukom o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba l4/19) te Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/19).

Građani također prijavu pojave ambrozije mogu podnijeti putem Gradskog ureda za zdravstvo, Odjel zdravstvene ekologije na e-mail zdravstvena-ekologija@zagreb.hr i na tel. 01/6585-325.

ŽELJKO KRZNARIĆ