Plan ulaganja za europski zeleni plan i mehanizam za pravednu tranziciju

Europska unija odlučna je u namjeri da do 2050. postane prvi klimatski neutralan blok u svijetu, što se može postići samo znatnim ulaganjima EU-a, nacionalnog javnog sektora i privatnog sektora. Danas predstavljeni Plan ulaganja za održivu Europu plan je ulaganja za europski zeleni plan kojim će se mobilizirati javna ulaganja i pomoći u privlačenju privatnih sredstava putem financijskih instrumenata EU-a, osobito programa InvestEU, pa bi ukupna ulaganja iznosila najmanje bilijun eura.

Iako će sve države članice, regije i sektori morati doprinijeti tranziciji, nekima će to biti teže. Pojedine će regije biti posebno pogođene te će prolaziti duboku gospodarsku i socijalnu preobrazbu. Mehanizmom za pravednu tranziciju pružat će se prilagođena financijska i praktična potpora za pomoć radnicima i generiranje potrebnih ulaganja u ta područja.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Europski zeleni plan naša je vizija klimatski neutralne Europe do 2050., a u središtu su tog plana ljudi. Pred nama je preobrazba neviđenih razmjera, koja će uspjeti samo ako bude pravedna i ako u njoj budu sudjelovali svi. Pomoći ćemo našim građanima i regijama kojima će ta preobrazba biti teža kako nitko ne bi bio zapostavljen. Zeleni plan podrazumijeva velike potrebe za ulaganjima, a mi ćemo ih pretvoriti u prilike za ulaganja. Danas predstavljeni plan, kojim će se mobilizirati najmanje bilijun eura, pokazat će nam smjer i pokrenuti val zelenih ulaganja.

Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan, izjavio je: Neophodnom tranzicijom prema klimatskoj neutralnosti povećat će se dobrobit svih građana, ali i europska konkurentnost. Ipak, tranzicija će biti zahtjevnija za građane, sektore i regije koji se više oslanjaju na fosilna goriva. Upravo je njima namijenjena potpora iz mehanizma za pravednu tranziciju kojim će se poticati ulaganja te iz kojeg će se izdvajati financijska i praktična potpora u vrijednosti od najmanje 100 milijardi eura. Na taj način obećajemo da ćemo biti solidarni i pravedni.

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik Komisije zadužen za gospodarstvo u interesu građana, rekao je: Za tranziciju Europe prema klimatski neutralnom gospodarstvu potrebni su nam politička obveza i velika ulaganja. Zeleni plan potvrda je naše predane borbe protiv klimatskih promjena, a sad ga podupiremo planom financiranja. Prvo, sredstvima iz proračuna EU-a privući ćemo privatna sredstva za zelene projekte u cijeloj Europi te poduprijeti regije i građane koje će tranzicija najviše pogoditi. Drugo, odgovarajućim regulatornim poticajima povećat ćemo zelena ulaganja. Zaključno, javnim tijelima i sudionicima na tržištu pomoći ćemo da prepoznaju i razviju takve projekte. Europska unija nije izgrađena preko noći, a to se neće dogoditi ni sa zelenom Europom. Način na koji ulažemo mora se temeljiti na održivosti, što znači da moramo promijeniti i način na koji razmišljamo. Danas poduzimamo korak u pravom smjeru.

Plan ulaganja za europski zeleni plan

Planom ulaganja za europski zeleni plan mobilizirat će se sredstva EU-a i stvoriti okvir za olakšavanje i stimuliranje javnih i privatnih ulaganja koja su potrebna za tranziciju prema klimatski neutralnom, zelenom, konkurentnom i uključivom gospodarstvu. Plan dopunjuje druge inicijative najavljene u okviru zelenog plana, a obuhvaća tri dimenzije:

Financiranje: tijekom sljedećeg desetljeća mobilizirat će se održiva ulaganja u vrijednosti od najmanje bilijun eura. Za djelovanja u području okoliša i klime izdvojit će se dosad najveći iznos iz proračuna EU-a, što bi trebalo privući i privatna ulaganja, a glavnu ulogu imat će Europska investicijska banka.

Pogodni uvjeti: davat će se poticaji za privlačenje i preusmjeravanje ulaganja iz javnog i privatnog sektora. EU će pomoći ulagateljima tako što će davati prednost održivom financiranju, a javnim će tijelima olakšati održiva ulaganja poticanjem izrade zelenog proračuna i zelene javne nabave. Osim toga, pojednostavnit će postupke za odobravanje državne potpore za regije u kojima je potrebno osigurati pravednu tranziciju.

Praktična potpora: Komisija će pomoći javnim tijelima i nositeljima projekata u planiranju, osmišljavanju i realizaciji održivih projekata.

Mehanizam za pravednu tranziciju

Mehanizam za pravednu tranziciju najvažniji je alat za pravednu tranziciju prema klimatski neutralnom gospodarstvu pri kojoj nitko neće biti zapostavljen. Iako će svim regijama trebati financijska pomoć, što je i predviđeno planom ulaganja za europski zeleni plan, u okviru mehanizma u razdoblju 2021. – 2027 mobilizirat će se najmanje 100 milijardi eura u obliku ciljane potpore za ublažavanje socioekonomskih posljedica tranzicije u najpogođenijim regijama. Mehanizmom će se potaknuti potrebna ulaganja kako bi se pomoglo radnicima i zajednicama koje ovise o industriji fosilnih goriva. Povrh toga, iz proračuna EU-a izdvajaju se znatna sredstva putem instrumenata koji su izravno relevantni za tranziciju.

Mehanizam za pravednu tranziciju obuhvaćat će tri glavna izvora financiranja:

  1. Fond za pravednu tranziciju, za koji će se izdvojiti nova sredstva EU-a u iznosu od 7,5 milijardi eura i koji je jedan od prioriteta iz prijedloga Komisije za sljedeći dugoročni proračun EU-a. Kako bi mogle povući svoj dio sredstava iz Fonda, države članice moraju u dijalogu s Komisijom izraditi teritorijalne planove za pravednu tranziciju te u njima utvrditi teritorije kojima je potrebna pomoć. Još više sredstava dostupno im je iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda plus, a same će osigurati i dodatna sredstva na nacionalnoj razini. Ukupna vrijednost tih sredstava iznosit će 30 – 50 milijardi eura, čime će se mobilizirati još veća ulaganja. Bespovratna sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju prvenstveno su namijenjena regijama. Konkretno, davat će se potpora radnicima za razvoj vještina i kompetencija za tržište rada budućnosti, a MSP-ovima, novoosnovanim poduzećima i inkubatorima pomoći u stvaranju novih gospodarskih prilika u tim regijama. Podupirat će se i ulaganja u prelazak na čistu energiju, primjerice ulaganja u energetsku učinkovitost.
  2. Poseban program za pravednu tranziciju u okviru programa InvestEU, kojim će se mobilizirati ulaganja u vrijednosti do 45 milijardi eura. Cilj je privući ulaganja iz privatnog sektora, uključujući ulaganja u održivu energiju i promet, kako bi se gospodarstvima u tim regijama osigurali novi izvori rasta.
  3. Instrument za kreditiranje u javnom sektoru uz uključivanje Europske investicijske banke koji se podupire iz proračuna EU-a omogućit će mobilizaciju ulaganja u iznosu 25 – 30 milijardi eura. Tim će se instrumentom osigurati zajmovi za javni sektor, primjerice za ulaganja u mreže centraliziranoga grijanja i obnovu zgrada. Komisija će u tu svrhu u ožujku 2020. predstaviti zakonodavni prijedlog.

Mehanizam za pravednu tranziciju ne nudi samo financijska sredstva: preko platforme za pravednu tranziciju Komisija će davati tehničku podršku državama članicama i ulagateljima te uključiti relevantne zajednice, lokalna tijela, socijalne partnere i nevladine organizacije. Mehanizam za pravednu tranziciju uključivat će snažan okvir za upravljanje koji će se temeljiti na teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju.

Kontekst

Komisija je 11. prosinca 2019. predstavila europski zeleni plan kako bi EU do 2050. postao prvi klimatski neutralan blok u svijetu. Europska tranzicija prema održivom gospodarstvu zahtijeva znatna ulaganja u sve sektore. Postojeći klimatski i energetski ciljevi za 2030. mogu se postići samo ako se do 2030. godišnje bude ulagalo dodatnih 260 milijardi eura.

Uspjeh plana ulaganja za europski zeleni plan ovisit će o angažmanu svih aktera. Važno je da u pregovorima o sljedećem financijskom okviru države članice i Europski parlament podupru vrlo ambiciozne ciljeve iz prijedloga Komisije. Isto tako je važno brzo donijeti Prijedlog uredbe o Fondu za pravednu tranziciju.

Komisija će pomno pratiti i ocjenjivati napredak tranzicije. U tom cilju Komisija će jednom godišnje održavati sastanak na vrhu na temu održivih ulaganja u kojem će sudjelovati svi relevantni dionici te će i dalje promicati i financirati tranziciju. Komisija poziva ulagatelje da u potpunosti iskoriste povoljne regulatorne uvjete i sve veću potrebu za održivim ulaganjima, a tijela poziva da prepoznaju i što više promiču takva ulaganja.