Suvremena ljubavna poezija i razgovor o njoj

U sklopu projekta Tumači poezije Hrvatskoga P.E.N. centra, u srijedu (19. 12.), u 18 sati (Knjižnica Tina Ujevića), održava se Suvremena ljubavna poezija i razgovor o njoj.

Događaj će moderirati pjesnikinja Diana Burazer i pjesnik Miroslav Kirin, a u razgovoru sudjeluju: Nadira Eror, Tea Grašić-Kvesić i Jozefina Marković.

Pjesme će čitati Matea Andrić.