Sad sam na Frankopanskoj!

U posljednjih petnaest, dvadeset godina nisam se još ni jednom vozio tramvajem prema Trgu a da nisam čuo gornju rečenicu. Rečenicu izgovorenu nevidljivom sugovorniku koji negdje nestrpljivo čeka pod Satom ili na nekoj unaprijed dogovorenoj lokaciji. Ponekad bi ta rečenica bila istinita jer smo uistinu bili u Frankopanskoj, ponekad lažna jer je bila izgovorena još …
Nastavite čitati Sad sam na Frankopanskoj!