Секс и град

Томаш Мартиновић Кад онамо, имаш што виђети: Мујо Алић, турски кавазбаша, одвео нам Ружу Касанову и утека с братом најмлађијем. Ево има више но година отка нешто међу собом главе. Али ко би мога помислити да ће узет Српкиња Турчина? Кнез Роган Ћуд је женска смијешна работа! Не зна жена ко је какве вјере; стотину …
Nastavite čitati Секс и град