‘Pogledi’ Nevene Petre Piližote u Galeriji Oblok u Sesvetama

U Galerija Oblok (Knjižnica Sesvete, Trg. D. Domjanića 6, Sesvete) se od 21. do 23. srpnja 2021. održava izložba akademske slikarice Nevene Petre Piližote.

Na ovoj, dvadesetoj po redu, samostalnoj izložbi autorica se prezentira izborom radova iz portretnog ciklusa s naglaskom na crteže Projekta „Dnevnik”. Nakon šibenske izložbe u 2018. godini i virtualne u 2020. godini (nastaloj u suradnji sa Gradskom knjižicom Rijeka), ovogodišnji „Pogledi” nastavak su dugogodišnjeg procesa…

Iz predgovora izložbe:

Ovogodišnja izložba portreta obuhvaća nastavak projekta „Dnevnik“, zatim radove u tehnici akvarela na papiru, ulja na medijapanu i portretne stranice projekta „Regesta“. Krupno kadrirana lica bez naglašenog prostornog konteksta, poput skice suvremenog trenutka ili zapisa svojevrsne društvene zbilje, bilježeni su uglavnom crtežom – temeljnim umjetničkim izrazom. Vizualna percepcija posredovana portretima znamenitih ljudi sadržajnošću i slojevitošću ne prikazuje samo sličnost, jer „ispitivati ljudsko lice, to znači uputiti se u pustolovinu, u neistraženu zemlju…“ (Giacometti u: Horvat Pintarić, 2001: 68) Dnevnik je mozaik, život je mozaik.

Albert Camus_Piližota

Životopis

Nevena Petra Piližota rođena je 1986. godine u Šibeniku, gdje je završila OŠ Petra Krešimira IV i Gimnaziju Antuna Vrančića. Godine 2010. završila je preddiplomski sveučilišni studij Slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti (Zagreb), 2011. godine diplomski sveučilišni studij Slikarstva ALU Zagreb. Godine 2012. magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2016. položila je državni stručni ispit, a od 2019. godine nositeljica je Uvjerenja o osposobljavanju za Voditeljicu pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Nagrađena je sa višegodišnjom državnom stipendijom za izvrsnost, Otkupnom nagradom Rektorata za najbolji rad 2010., Otkupnom nagradom Erste fragmenti 7, stipendijom Nacionalne zaklade za osobito nadarene studente za akademsku godinu 2009/10., Rektorovom nagradom u akademskoj godini 2008/09. Izlagala je na devetnaest samostalnih i četrdesetak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.

William Kentridge – Piližota