JASENOVAC

 

Jasenovac, to je sjećanje na desetke tisuća ubijenih čiji je jedini grijeh bio što su bili druge vjere, nacije ili svjetonazora.

Jasenovac, to je više od dvadeset tisuća ubijene djece.

Jasenovac, to je dolina suza.

Jasenovac, to je strašna opomena svima koliko zla može nanijeti mržnja.

Ne zanima me tko je i s kim u Jasenovcu polagao vijenac, niti tko je tamo bio jučer, tko danas a tko dolazi sutra. Zanima me jesu li svi oni išta naučili tamo!

Gdje je mala sreća, bljesak stakla,
Lastavičje gnijezdo, iz vrtića dah;
Gdje je kucaj zipke, što se makla,
I na traku sunca zlatni kućni prah?