AMZ organizira stručne radionice ‘Creative Labs & Hubs’

Arheološki muzej u Zagrebu organizira stručne radionice „Creative Labs & Hubs“ u sklopu EU projekta Danube’s Archaeological eLandscapes.

Od srpnja 2020. godine, kada je započeo EU projekt „Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“, 23 muzeja, sveučilišta i institucija iz 10 zemalja postavilo si je cilj da arheološku baštinu, a posebno arheološke krajolike Podunavlja uz pomoć najmodernijih tehnologija učini vidljivijim na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini te stoga i aktivnijim. Projekt, koji je sufinanciran iz Interreg programa transnacionalne suradnje Dunav, šalje nove impulse u digitalizaciji arheološke baštine u Europi.

Glavni akteri projekta su muzeji od međunarodnog značaja, koji svoj rad usmjeravaju i izvan svojih sjedišta, te koji žele u fokus staviti najpoznatije arheološke krajolike Podunavlja. Uključivanjem tehnologija virtualne (VR) i proširene stvarnosti (AR) posjetitelji muzeja bit će potaknuti da bogatu arheološku baštinu upoznaju, ne samo kroz muzejske postave, već kroz njezinu povezanost s krajolikom iz kojeg je potekla. Jedan od ciljeva projekta je i postavljanje međunarodne izložbe o digitalnim arheološkim krajolicima Podunavlja, koja će biti otvorena u ožujku 2022.

Zainteresirani ste za nove tehnologije?
Uvijek ste željeli baciti pogled iza kulisa dok se stvarala muzejska izložba i kreativno se uključiti?

Arheološki muzej u Zagrebu poziva zainteresirane na zajedničke radionice „Creative Labs & Hubs“. Polaznici će biti uključeni u kreativni proces te će zajedno sa stručnjacima nalaziti nove načine vizualizacija krajolika prošlosti te sudjelovati u dizajniranju izložbe. Cilj ovog pristupa nije samo stvaranje novih ideja u poluotvorenom procesu, već i pozicioniranje muzeja kao mjesta kreativnosti i inovacije te arheološke baštine kao izvora inspiracije.

Radionice će se održavati u Galeriji AMZ, Ulica Pavla Hatza 6 u dva termina:
6. – 9. 4. 2021.
4. – 7. 5. 2021.

Studenti koji sudjeluju dobit će potvrdu na zahtjev nakon sudjelovanja.
Broj sudionika je ograničen, a prijava sudjelovanja je obavezna.

Informacije o načinu prijave potražite na www.amz.hr