Izdan katalog izložbe ‘Segestika i Siscija – naselje s početka povijesti’

Arheološki muzej u Zagrebu izdao je katalog izložbe “Segestika i Siscija – naselje s početka povijesti”. Autor pojedinih tekstova i urednik kataloga je Ivan Drnić, koji je ujedino i autor izložbe.

Katalog, kao i izložba prikazuje nastanak i razvoj pretpovijesnog i protopovijesnog naselja smještenog na ušću rijeke Kupe u Savu, na prostoru današnjeg grada Siska, koje je u antičkim pisanim izvorima zabilježeno pod nazivom Segestika i Siscija. Naselje nastaje krajem kasnog brončanog doba u 10. stoljeću pr. Kr., a u željeznom dobu transformira se u ključni regionalni centar koji će zadržati važan status sve do rimskog osvajanja 35. godine pr. Kr.

Dvojezični katalog čije tekstove potpisuje jedanaest domaćih i stranih stručnjaka iz različitih polja arheologije i stare povijesti podijeljen je na devet dijelova. U prvom dijelu dan je povijesni i zemljopisni kontekst i pregled izvora, kako antičkih autora tako i epigrafičkih spomenika u kojima se spominje današnji Sisak. U drugom nalazi se pregled brončanodobnog vremena, obuhvaćajući onodobno ritualno odlaganje metalnih predmeta u vodu, naselje, običaje pokapanja i nalaz zlatnih torkvesa koji se čuvaju u Nemzeti muzeju u Mađarskoj. Željeznodobno naselje obrađeno je u trećem poglavlju, dok je proizvodnja i priprema hrane obrađena u četvrtom poglavlju. U sljedećem poglavlju obrađuje se ženska nošnja i ratnička oprema koja je dodatno pojašnjena rekonstrukcijama u ilustracijama. Slijedi opis Segestike i Siscije kao proizvodnog centra za keramičke posude, tkaninu, metalne predmete i proizvodnju željeza. Trgovina i razmjena obrađena je u sedmom poglavlju koje prikazuje sisačko željeznodobno naselje kao važnu točku u komunikacijskim mrežama kojima su kolali ljudi, predmeti, ali i znanja, ideje i tehnologije. Umjetnost i duhovnost obrađuju se u predzadnjem poglavlju dok je deveto poglavlje posvećeno rimskom osvajanju Segestike/Siscije i obuhvaća povijesni i politički kontekst tog vremena, Oktavijanov pohod u Iliriku, zatim arheološke tragove rimske opsade Segestike/Siscije i najranije vojne prisutnosti na području Siska, te segestanske ratnike.

Segestika i Siscia, foto: AMZ / Igor Krajcar

Izložba „Segestika i Siscija – naselje s početka povijesti“ postavljena je u Arheološkom muzeju u Zagrebu prije potpunog zatvaranja zbog širenja pandemije Covid-19 u ožujku 2020 godine, s namjerom da publici bude predstavljena nakon potpunog zatvaranja. Ujutro 22. ožujka grad Zagreb i okolicu pogodio je razoran potres u kojemu je gradski centar, uključujući i zgradu Arheološkog muzeja, pretrpio znatnu štetu. Stalni muzejski postavi morali su biti evakuirani, kao i izložba „Segestika i Siscija – naselje s početka povijesti“ koja, iako u potpunosti postavljena, do sada nikada nije predstavljena publici u Zagrebu. Kratki dokumentarni film Arheološkog muzeja u Zagrebu „Broken Exhibition“ u režiji Simona Bogojevića Naratha i produkciji studija Neo Kenges posvećen je Izložbi i događanjima nakon potresa u Zagrebu. Film „Broken Exhibition“ premijerno je prikazan na online 6. Međunarodnom festivalu arheološkog filma u Splitu.

Izložba „Segestika i Siscija – naselje s početka povijesti“ otvorena je 7. listopada u Gradskom muzeju Sisak, gdje je dočekala razorne potrese 28. i 29. prosinca 2020. godine. Kustosi, restauratori i tehnička služba Arheološkog muzeja u Zagrebu evakuirala je 4. i 5. siječnja arheološku građu izložbe iz Gradskog muzeja Sisak.

Arheološki muzej u Zagrebu i dalje planira postaviti i publici predstaviti izložbu u vlastitim prostorima nakon sanacije šteta nastalih u potresima.

Pregled kataloga Segestika i Siscija – naselje s početka povijesti

SADRŽAJ

1. Segestika i Siscija – naselje s početka povijesti (Alka Domić Kunić, Ivan Drnić)
1.1 Povijesni i zemljopisni kontekst
1.2 Segestika i Siscija u djelima antičkih autora
1.3 Segestika i Siscija na epigrafičkim spomenicima

2. Početak (Ivan Drnić, Daria Ložnjak Dizdar)
2.1 Brončano doba i prve aktivnosti na području Siska
2.2 Rijeka Kupa kao mjesto rituala
2.3 Osnivanje brončanodobnog naselja
2.4 Pokapanje
2.5 Zlatni torkvesi

3. Željeznodobno naselje u Sisku (Ivan Drnić)
3.1 Naseobinska dinamika
3.2 Arhitektura željeznodobnih nastambi

4. Proizvodnja i priprema hrane u sisačkom željeznodobnom naselju
(Ivan Drnić, Siniša Radović, Kelly Reed, Emily Zavodny)
4.1 Biljni ostatci iz željeznodobnog naselja u Sisku
4.2 Životinjski ostatci iz željeznodobnog naselja u Sisku
4.3 Lov
4.4 Rezultati analize stabilnih izotopa ugljika i dušika na uzorcima iz željeznodobnog naselja u Sisku
4.5 Priprema i konzumacija hrane i pića

5. Stanovnici (Ivan Drnić)
5.1 Ženska nošnja
5.2 Ratnici starijeg željeznog doba

6. Segestika i Siscija kao proizvodni centar (Ivan Drnić, Tena Karavidović, Julia Fileš Kramberger)
6.1 Proizvodnja keramičkih posuda
6.2 Glinom do tkanine. Pribor za izradu tkanine iz željeznodobnog naselja s položaja Pogorelac u Sisku
6.3 Proizvodnja metalnih predmeta
6.4 Proizvodnja željeza

7. Trgovina i razmjena (Tomislav Bilić, Ivan Drnić)
7.1 Metalno posuđe
7.2 Mlađeželjeznodobni numizmatički nalazi s područja Siska

8. Umjetnost i duhovnost (Ivan Drnić, Katharina Rebay-Salisbury)
8.1 Prikazi ljudskog lika u starijem željeznom dobu – glinene figurice iz Siska u kontekstu
8.2 Ostali antropomorfni prikazi
8.3 Prikazi životinja
8.4 Prikazi na keramici

9. Rimsko osvajanje Segestike/Siscije (Ivan Drnić, Ivan Radman-Livaja)
9.1 Povijesni i politički kontekst
9.2 Oktavijanov pohod u Iliriku
9.4 Arheološki tragovi rimske opsade Segestike/Siscije i najranije vojne prisutnosti
na podučju Siska
9.5 Segestanski ratnici

Bibliografija

nakladnik: Arheološki muzej u Zagrebu
urednik: Ivan Drnić
autori tekstova: Tomislav Bilić, Alka Domić Kunić, Ivan Drnić, Tena Karavidović, Julia Fileš Kramberger, Daria Ložnjak Dizdar, Ivan Radman Livaja, Siniša Radović, Katharina Rebay-Salisbury, Kelly Reed, Emily Zavodny
recenzenti: Marko Dizdar, Andrej Gaspari, Boštjan Laharnar
grafičko oblikovanje kataloga: Studio Šesnić&Turković, Martin Peranović
karte i 3d rekonstrukcije: Marin Mađerić

Segestika i Siscia, foto: AMZ / Igor Krajcar