Online okrugli stol ‘Predstavljanje rezultata analiza i istraživanja provedenih u sklopu projekta PASTLIVES’

U četvrtak 11. ožujka 2021. od 11 do 14 sati na Zoom platformi uživo će se prenositi Okrugli stol “Predstavljanje rezultata analiza i istraživanja provedenih u sklopu projekta PASTLIVES”.

Poveznica: https://zoom.us/j/99656140541

Na okruglom stolu sudjeluju Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu, Mario Novak, Institut za antropologiju, Zagreb, Mislav Čavka, Kliničko-bolnički centar Zagreb, Ivor Janković, Institut za antropologiju, Zagreb, Mario Carić, Institut za antropologiju, Zagreb, Ron Pinhasi, Sveučilište u Beču, Austrija, arah McClure, Sveučilište u Kaliforniji, Santa Barbara, SAD, Claudio Tuniz, ‘Abdus Salam’ međunarodni centar za teorijsku fiziku, Trst, Italija, Stefano Benazzi, Sveučilište u Bologni, Italija, Tamás Hajdu, Sveučilište Eötvös Loránd, Budimpešta, Mađarska.

Sudionici okruglog stola govorit će o zanimljivim rezultatima znanstvenog projekta PASTLIVES koji su dobiveni kroz genetičke, izotopne, radiokarbonske, radiološke, arheološke i bioarheološke analize. Projekt PASTLIVES uključuje inovativnu sveobuhvatnu populacijsku analizu više bioloških i društvenih pokazatelja na području Hrvatske od ranog neolitika do kasnog brončanog doba. Projekt cilja k boljem razumijevanju različitih aspekata pretpovijesnog života na području Hrvatske kao što su populacijske strukture, pogrebne prakse i običaji, pojava nasilja, prehrana, mobilnost i seobe, i dr. Ovo razdoblje odabrano je zbog toga što su se procesi koji su postavili temelje moderne Europe kao što su širenje zemljoradnje i ranoneolitičke seobe iz Anatolije, indoeuropska seoba iz istočnih stepa te prva upotreba bakra u Europi odvijali i na prostoru Hrvatske što ovu regiju čini ključnom za rekonstrukciju drevne europske povijesti. Projekt se fokusira na populacije koje su nastavale područje Hrvatske između 6000. i 1000. god. pr. Kr. Navedeni vremenski okvir omogućava praćenje promjena i/ili kontinuiteta u vremenskom slijedu u pogledu zdravstvenog statusa, prehrambenih navika i drugih srodnih kategorija kao i eventualne homogenosti i heterogenosti analiziranih populacija. Istovremena provedba uzdužnih i poprečnih (regionalnih i kronoloških) populacijskih analiza omogućava istraživanje populacijske strukture, mobilnosti, prehrane i općeg zdravlja mlađekamenodobnih, bakrenodobnih i brončanodobnih populacija s područja Hrvatske.

Program okruglog stola

 • Introductory remarks
 • Ivor Janković „Violence: an old tale“
 • Mislav Čavka „PASTLIVES: paleoradiological perspectives“
 • Claudio Tuniz „Virtual paleo-dentistry: X-ray imaging and applied science for archaeology and culture heritage“
 • Gregorio Oxilia et al. „New approach to assess the relationship between macrowear and enamel thickness in lower first molars“
 • Mario Carić, Sarah McClure „Fish? You wish! Reconstructing Bronze Age diet from coastal and continental Croatia“
 • Tamás Hajdu et al. „Old bones, new possibilities – Human remains from settlement pits in Tiszafüred-Majoroshalom Middle Bronze Age site“
 • Mario Novak „Child health in prehistory of Croatia“
 • Ron Pinhasi „The Potočani massacre: harnessing ancient DNA to reconstruct an ‘instant’ event“
 • Jacqueline Balen „Copper Age Lasinja Culture in Northern Croatia“
 • Discussion
 • Conclusions

Foto:
Snimka lubanje iz bakrenodobne masovne grobnice iz Potočana kraj Požege načinjena računalnom tomografijom (CT). Lubanja pripada odrasloj ženskoj osobi starosti između 20 i 35 godina. Na snimci su vidljive tri ozljede na desnoj strani lubanje koje su probile svod i prodrle duboko u mozak, a najvjerojatnie su nastale udarcem tupim predmetom. Same ozljede su direktan uzrok smrti ove osobe.
Autor CT snimke: dr. sc. Mislav Čavka, KBC Zagreb.