IZDAVANJE PROPUSNICA U ZAGREBU

 

Iz gradske uprave su uputili dopis o izdavanju propusnica za putovanje između županija.

Sukladno Odluci o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj od 18. prosinca 2020., zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta, odnosno boravišta od 23. prosinca 2020. do 8. siječnja 2021..

Grad Zagreb je temeljem gore navedene Odluke nadležan za zaprimanje zahtjeva te izdavanje propusnica (članak IId. i IIe. Odluke):

  • građanima koji zahtijevaju medicinsku skrb te osobi koja se nalazi u pratnji ili prevozi osobu kojoj je potrebna takva medicinska skrb- zahtjev za propusnicom se podnosi ukoliko osoba koja treba medicinsku skrb ima prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba;
  • zaposlenicima radi dnevne migracije odnosno putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće- zahtjev za propusnicom se podnosi ukoliko zaposlena osoba ima prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba.

NAPOMENA: Odluka se ne primjenjuje na kretanje između Grada Zagreba i Zagrebačke županije, stoga u tim slučajevima ne postoji obveza ishođenja niti posjedovanja propusnice.

Molimo građane da zahtjeve za izdavanjem propusnica upute putem sustava e- propusnice (dostupnom na adresi https://epropusnice.gov.hr/).

U slučajevima kada građani nisu u mogućnosti pristupiti sustavu e- propusnice, zahtjev se može uputiti putem elektroničke pošte na e-mail adrese koje se nalaze u nastavku, a iznimno ukoliko ne postoji mogućnost podnošenja zahtjeva elektroničkim putem (putem sustava e-propusnica/ putem elektroničke pošte), isti se mogu podnijeti i osobno u sjedištima gradskih četvrti Grada Zagreba, prema mjestu prebivališta ili boravišta, svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 15:00 sati.

Kontakt podaci (adrese/e-mail adrese sjedišta gradskih četvrti Grada Zagreba):

PODRUČNI ODSJEK TELEFON I E – POŠTA
DONJI GRAD
MO „ANDRIJA MEDULIĆ“ 10000 Zagreb, Medulićeva ulica 30
telefon: 482 65 52

mobitel: 098 1309 763
e – pošta: donji-grad@zagreb.hr

GORNJI GRAD – MEDVEŠČAK
Područni ured Gradske uprave Medveščak, 10000 Zagreb,
Draškovićeva 15
telefon: 460 3513;

mobitel: 099 4380 814
e – pošta:
gornji-grad-medvescak@zagreb.hr

TRNJE
Područni ured Gradske uprave Trnje, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a
telefon: 610 09 58;
mobitel: 091 2333 277
e – pošta: trnje@zagreb.hr
MAKSIMIR
Područni ured Gradske uprave Maksimir, 10000 Zagreb,
Petrova ulica 116
telefon:610 06 30, 610 06 31,
mobitel:  099 4380 816
e – pošta: maksimir@zagreb.hr
PEŠČENICA – ŽITNJAK
Područni ured Gradske uprave Peščenica , 10000 Zagreb, Zapoljska 1
telefon: 610 02 41 ili 610 02 44;
mobitel: 099 4380 817
e – pošta: pescenica-zitnjak@zagreb.hr
NOVI ZAGREB – ISTOK
Prostor mjesne samouprave, 10010 Zagreb, Ulica svetog Mateja 93
telefon: 6666 833;
mobitel: 099 4380 813
e – pošta: novi-zagreb-istok@zagreb.hr
NOVI ZAGREB – ZAPAD
Područni ured Gradske uprave Novi Zagreb, 10020 Zagreb, Avenija Dubrovnik 12
telefon: 658 56 75 ili 658 56 80;
mobitel: 099 4380 819
e – pošta: novi-zagreb-zapad@zagreb.hr
TREŠNJEVKA – SJEVER
Područni ured Gradske uprave Trešnjevka, 10000 Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2
telefon: 658 57 64 ili 658 57 68;
mobitel: 099 4380 820
e – pošta: tresnjevka-sjever@zagreb.hr
TREŠNJEVKA – JUG
Područni ured Gradske uprave Trešnjevka, 10000 Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2
telefon: 658 57 59 ili 658 57 63;
mobitel: 099 380 821
e – pošta: tresnjevka-jug@zagreb.hr
ČRNOMEREC
Područni ured Gradske uprave Črnomerec, 10000 Zagreb, Trg Francuske Republike 15
telefon: 610 17 51 ili 610 17 52;
mobitel: 099 4380 822
e – pošta: crnomerec@zagreb.hr
GORNJA DUBRAVA
Područni ured Gradske uprave Dubrava, 10040 Zagreb, Dubrava 49
telefon: 658 53 99;
mobitel: 091 610 5219
e – pošta: gornja-dubrava@zagreb.hr
DONJA DUBRAVA
Područni ured Gradske uprave Dubrava, 10040 Zagreb, Dubrava 49
telefon: 658 54 25 ili 658 53 92;
mobitel: 091 610 1843
e – pošta: donja-dubrava@zagreb.hr
STENJEVEC
Područni ured Gradske uprave Susedgrad, 10090 Zagreb, Sigetje 2
telefon: 658 59 72 ili 658 59 71;
mobitel: 099 4380 830
e – pošta: stenjevec@zagreb.hr
PODSUSED – VRAPČE
Područni ured Gradske uprave Susedgrad, 10090 Zagreb, Sigetje 2
telefon: 658 58 68 ili 658 58 71;
mobitel: 099 4380 831
e – pošta: podsused-vrapce@zagreb.hr
PODSLJEME
10000 Zagreb, Šestinski trg 10
telefon: 5563 705;
mobitel: 099 4380 832
e – pošta: podsljeme@zagreb.hr
SESVETE
Područni ured Gradske uprave Sesvete, 10360 Sesvete,  Trg D. Domjanića 4
telefon: 610 16 24 ili 610 16 62;
mobitel: 091 610 1847
e – pošta: sesvete@zagreb.hr
BREZOVICA
10257 Brezovica,
Brezovička cesta 100
telefon: 653 75 15 ili 653 78 80;
mobitel: 099 4380 839
e – pošta: brezovica@zagreb.hr

 

 

Korisne poveznice:

Odluka o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj od 18. prosinca 2020.  https://civilnazastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20zabrana%20napu%C5%A1tanja%20%C5%BEupanija.pdf

Upute za primjenu Odluke o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj od 18. prosinca 2020.

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/uputa-za-primjenu-odluke-o-zabrani-napustanja-podrucja-zupanija/3313

Kontakt za dodatne upite u vezi izdavanja e- propusnica:

propusnice@rdd.gov.hr

Tel. 0800 80 90

ŽELJKO KRZNARIĆ