Projekt “Vrtići u kvartovskom kinu“ nastavlja se online

Radi se o cjelovitom filmskom programu razvoja filmske pismenosti u ranom i predškolskom odgoju „Sedmi kontinent“ u kojem aktivno kroz cijelu godinu sudjeluje 28 gradskih vrtića i 8 kulturnih centara, a koji financira Grad Zagreb.
Do sredine prosinca prikazivat će se online epizode animiranog serijala jednog od najistaknutijih autora animiranih filmova u Sloveniji, Kolje Sakside. Inspiraciju za svog animiranog junaka autor je pronašao u vlastitom liku. Lutak Koyaa se na posve neobičan i zabavan način suočava sa svakodnevnim situacijama.
ŽELJKO KRZNARIĆ