Izrađen prvi cjeloviti kurikulum o školskom volontiranju

 

Volonterski centar Zagreb, u partnerstvu s odgojno-obrazovnim ustanovama i neprofitnim organizacijama, izradio je ogledni Kurikulum o školskom volontiranju za osnovne i srednje škole, koji je isporučen na više od tisuću odgojno-obrazovnih ustanova u cijeloj Hrvatskoj. VCZ kao nositelj projekta i koordinator aktivnosti pruža sustavnu podršku informiranjem i savjetovanjem za sve škole zainteresirane za implementaciju tema volonterstva, nenasilne komunikacije i održivog razvoja u obrazovne kurikulume svojih ustanova.

Kurikulum je izrađen kroz projekt „Školska volonterska zajednica – snaga za održivi razvoj“,  financiran iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, u koji je uključeno više od tri tisuće učenika osnovnih i srednjih škola u RH. Kao rezultat rada stručne skupine izrađen je Kurikulum o školskom volontiranju koji služi kao temelj za uvođenje tema volonterstva, nenasilja, solidarnosti, mira i brige za zajednicu i okoliš u obrazovanje djece i mladih.

Dosadašnja je praksa pokazala da učenici volontirajući stječu nova znanja, razvijaju vještine i sposobnosti, izgrađuju osjećaj solidarnosti, a istovremeno imaju priliku biti produktivni i aktivni članovi svoje zajednice te dati svoj doprinos njezinu razvoju i razvoju društva u cjelini. Fokus je na stvaranju generacije koja će biti društveno i ekološki osviještena te svjesna svoje uloge u upravljanju promjenama u budućnosti. Održivi razvoj kao koncept podrazumijeva razvoj politika i obrazaca ponašanja koji danas osiguravaju resurse i potrebe za sutra.

Škole partneri na projekti ujedno su i prve škole u Hrvatskoj koje su ovaj kurikulum usvojile u svojim ustanovama: OŠ A. Šenoa i  IX. Gimnazija iz Zagreba, te OŠ J. Kozarac i Industrijsko-obrtnička škola iz Slatine. Kurikulum s pripadajućim obrazovnim programima isporučen je na više od 1.000 osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, a dosad prikupljene povratne informacije potvrđuju primjenjivost izrađenih dokumenata i održivost programa zbog čega se u budućnosti očekuje implementacija ovih programa u mnogim školama u Hrvatskoj.

Program kurikuluma za osnovne i srednje škole, uz pripadajući Plan i program izvedbe orijentacijskih radionica iz područja volonterstva, održivog razvoja i nenasilne komunikacije pronađite na web stranici Volonterskog centra Zagreb.

ŽELJKO KRZNARIĆ