VODOVOD U GRAČANSKOJ ULICI

U Gračanskoj ulici u gradskoj četvrti Brezovica  je u tijeku izgradnja odvodnje u okviru projekta “Uzvodni sliv potoka Lomnica”, a izvođač radova je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. „Predmetnim projektom obuhvaćena je izgradnja javnog kanala ukupne duljine 6 800 metara. Ovim će zahvatom oko 200 kućanstava dobiti mogućnost priključenja na kanalizacijsku mrežu, a vrijednost investicije 15,5 milijuna kuna bez PDV-a. Radovi su započeli 6. svibnja ove godine, a završetak svih radova se očekuje na proljeće 2021. godine“, rekao je Tomislav Runtić, rukovoditelj Službe investicija u podružnici ViO.

ŽELJKO KRZNARIĆ