IZBORNA SKUPŠTINA HSLS-a ZAGREBA

Uz pridržavanje svih preporučenih epidemioloških i sigurnosnih mjera održana  je
16.Izbornoj skupštini HSLS-a Grada Zagreba.   Delegati 12 Zagrebačkih
ogranka izabrali su  novo vodstvo gradske organizacije HSLS-a Grada
Zagreba sa programom revitalizacije HSLS-a kao i osnaživanja liberalne
ideje u gradu Zagrebu.   Za predsjednika HSLS-a grada Zagreba izabran
je  Darko Klasić , dok su  potpredsjednici  postali Saša
Poljanac-Borić, Alen Lochert i Kristijan Jelić. Tajnik gradske
organizacije postao je dosadašnji administrativni tajnik Filip Januš.
Izborom novoga vodstva zagrebački liberali  nastaviti će biti glas
građana u Gradskoj skupštini i mjesnoj samoupravi  u rješavanju
najživotnijih problema građana Grada Zagreba.  HSLS je dugogodišnja
oporba u Skupštini grada Zagreba a današnji HSLS-ov saborski zastupnik
Darko Klasić je svoj politički profil  izgradio  kroz
suprotstavljanje  brojnim  sablažnjivim  kadrovskim  i  projektnim
rješenjima   koji obilježavaju politički angažman Milana Bandića.
Zbog toga će  HSLS kao izvorna stranka centra, kojoj  je racionalnost
u samoj srži organizacijske kulture,  posebnu pažnju posveti
formiranju kompaktne  i  stručne  liste  kandidata  koji  će  biti
spremni  uložiti  svoje  znanje,  trud  i  vrijeme  u raspetljavanje
zagrebačke krize, pazeći pritom da Skupštinu grada Zagreba ne usmjeri
niti prema jednoj radikalnoj opciji.

ŽELJKO KRZNARIĆ