USPOSTAVA KARANTENE/SAMOIZOLACIJE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA U OBJEKTU HOTELA TOMISLAVOV DOM

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u okviru uputa i preporuka za postupanje u pandemiji COVID – 19 donio i Postupak kod pojave bolesti u gosta u turističkom smještajnom objektu u vrijeme pandemije COVID -19 (19.06.2020.).
Tim je dokumentom predviđeno da regionalni stožeri (lokalni) osiguraju organiziranu izolaciju za oboljele čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju i organiziranu karantenu/samoizolaciju za zdrave kontakte koji moraju biti u karanteni.
Slijedom iznijetog, a sukladno Odluci Stožera Civilne zaštite Grada Zagreba sa 116. i 117. sjednice održane dana 30. i 31. srpnja 2020. obavještavamo Vas o uspostavi karantene/samoizolacije na području grada Zagreba u objektu hotela Tomislavov dom, Zagreb, Sljemenska cesta 24 od dana 01. kolovoza 2020.

ŽELJKO KRZNARIĆ