KONFERENCIJA SMART CITIES

Otvorena je 6. međunarodna konferencija Smart Cities koju je organizirao poslovni tjednik Lider.

Konferencija je okupila predstavnike gradova, poduzetnike, akademske zajednice i javnog sektora kako bi zajednički pronašli odgovore na aktualna pitanja i kako bi detektirali kvalitetne primjere implementacije pametnih rješenja radi održivosti i podizanja kvalitete života u gradovima.

Na konferenciji je oko 250 sudionika imalo prilike podijeliti najnovija saznanja na predmetnu temu. Brojni su inozemni predavači i poduzetnici kroz panele i u diskusiji navodili gradove koji su svoja pametna rješenja uspješno implementirali u svakodnevni život.

Nakon što je pozdravio nazočne, gradonačelnik Bandić je naglasio da je Grad odavno uveo niz pametnih rješenja u, između ostalog, promet, socijalnu skrb i gospodarenje otpadom, a da su zbog pandemije COVID-19 i potresa znatno te u vrlo kratkome roku digitalizirane i neke druge aktivnosti. Među njima je izdvojio aplikaciju za online prijavu oštećenih objekata te aplikaciju s pomoću koje su se rezultati svih sigurnosnih statičkih pregleda unosili kako bi se generirala složena izvješća s potrebnim informacijama.  

„Pametan grad je onaj u kojem građani imaju raspoloživu i kvalitetnu infrastrukturu, u kojem ljudi mogu realizirati svoje ambicije te u kojem su građani prije svega sigurni. Grad Zagreb se ponosi digitalizacijom svojih usluga i transparentnošću svoje uprave. Nedavno smo ustrojili Odjel za realizaciju i koordinaciju projekata pametnog grada  „Zagreb Smart City“, što je pokazatelj da pametnim rješenjima pridajemo posebnu pozornost“, rekao je gradonačelnik.ŽELJKO KRZNARIĆ

FOTO ZAGREB HR