Rekonstrukcija križanja Soblinečke/Prepuštovečke i Šašinovečke„Ovim zahvatom predviđena je kompletna rekonstrukcija križanja, a u sklopu radova izvršit će se i nova semaforizacija. Potez na kojemu se izvode radovi iznosi 700m te će se na kraju radova, sredinom srpnja, ukupno urediti 8 000 kvadratnih metara prometne površine. Na glavnom prioritetnom pravcu Soblinečke izvest će se zasebni lijevi skretači koji će uvelike ubrzati protok prometa kroz križanje“, rekao  je pomoćnik pročelnika iz Sektora za promet Krunoslav Tepeš.

Također je naglasio da će se, zbog velike frekvencije autobusnog i pješačkog prometa te blizine OŠ Ivana Granđe koju pohađa velik broj djece, napraviti dva autobusna ugibališta, obostrane biciklističke i pješačke staze, uredit će se zelene površine i drvoredi, a u sklopu predmetnih radova izvela se i kompletna rekonstrukcija komunalne infrastrukture. Ukupna vrijednost investicije iznosi oko osam milijuna kuna.

ŽELJKO KRZNARIĆ

FOTO ZAGREB HR