Online konferencija „Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući“

Održana je online konferencija „Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući“, u sklopu EU projekta Cross Care na koju se prijavilo 340 sudionika. Riječ je o projektu dviju država partnera- Hrvatske i Slovenije. Ovim projektom u Gradu Zagrebu obuhvaćeno je približno 400 osoba starije životne dobi kojima je pruženo preko 500 usluga zdravstvene pomoći u njihovim domovima.

„Projektom CrossCare preselili smo usluge koje su do sada bile dostupne samo korisnicima u institucionalnom okolišu i u njihov dom, u okruženje na koji su bili naviknuti, i u kojemu se dobro osjećaju, te ćemo uložiti daljnja sredstva iz Proračuna Grada za njihovu daljnju održivosti, po završetku financiranja aktivnosti iz Proračuna Europske unije.“- rekao je domaćin on-line konferencije, predsjednik Znanstvenog odbora i pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba, dr. Vjekoslav Jeleč.

Zahvaljujući ovom projektu, u Gradu Zagrebu je zaposleno šest radnih terapeuta, koji pružaju zdravstvene usluge starijim osobama u njihovim domovima. U periodu od 6 tjedana, posjećivali su ih do 3 puta tjedno. Unatoč završetku projekta, Grad Zagreb je osigurao pola milijuna kuna za njihov daljnji rad do kraja ove godine.

„Dobrobit ovog projekta je, osim za stručnjake u prijenosu znanja, i za građane grada Zagreba, jer smo kroz Projekt zaposlili 6 radnih terapeuta koji pružaju zdravstvene usluge našim sugrađanima u njihovom domu, a Grad Zagreb osigurao je sredstva za njihov daljnji rad i zaposlenje putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Grada Zagreba i nakon završetka financiranja projektnih aktivnosti iz Proračuna Europske unije. Ova prekogranična suradnja između dvije zemlje (Slovenije i Hrvatske) je polučila uobličavanjem i implementacijom programa integriranog pristupa skrbi za starije osobe u kući, koji danas može poslužiti kao stručni temelj svima vama koji sudjelujete u zaštiti zdravlja starijih osoba na bilo koji način.“- istaknuo je gradonačelnik Grada Zagreba, Milan Bandić.

Na završnoj online konferenciji predstavljena je i publikacija „Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući“. U njoj su prikazane različite prakse i razmjena iskustava. Tako je Hrvatska koja u svom zdravstvenom sustavu ima uslugu fizioterapije pokazala slovenskim kolegama kako to funkcionira u praksi. Dok su Slovenci prikazali kako su oni uspjeli razviti uslugu radne terapije, koju Hrvatska, za sada, još nema u svom zdravstvenom sustavu.

„U publikaciji se nalazi veliki broj zanimljivih stručnih rezultata, praksi te radnih iskustava svih projektnih partnera koji su djelovali u različitim državama i različitim zdravstvenim te socijalnim sustavima. Prvenstveno, važan je zajednički zaključak ove publikacije ali i Završne međunarodne konferencije da u radu sa starijim osobama moramo nastaviti uvođenjem novih usluga te se prilagoditi njihovim individualnim potrebama, jer starije osobe trebaju sustavnu skrb i našu pomoć. Razdoblje čekanja za smještaj u institucije socijalne skrbi stalno se povećava, ali povećavaju se i želje ljudi da ostanu u svom prirodnom okruženju u kojem svakodnevno borave.“-istaknula je Mirela Šentija Knežević, predsjednica Organizacijskog odbora i voditeljica projektnog tima CrossCare projekta za Grad Zagreb.

Projekt CrossCare uspješno se suočio sa zajedničkim izazovom programskog područja, budući da je zbog starenja stanovništva iskazana potreba za formalnim uređenjem područja skrbi za starije u njihovim domovima. Opći cilj projekta bio je u razvoju i uspostavi nove prekogranične strukture suradnje za osiguravanje integriranoga pristupa pružanje skrbi u domu, koja obuhvaća pružanje usluge zdravstvene i socijalne zaštite.„Ovaj model dobre prakse koji obuhvaća integriranu zdravstvenu i socijalnu skrb korisnicima u njihovom domu, pokazao je da ovakva sadržajno cjelovita prekogranična struktura utemeljena na jednakoj metodologiji treba biti sustavna na nacionalnoj razini obje države (SLO-HRV), a kroz projekt CrossCare ojačala je koheziju slovensko-hrvatskog prekograničnog i pograničnog područja.“- rekla je direktorica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, Liljana Batič, što je ujedno i jedan od zaključaka Završne konferencije.

Osim toga, stručnjaci na Okruglom stolu ističu važnost ove intervencije, kroz već testirani pilot programa na dobrobit korisnika, osoba starije životne dobi u njihovim domovima. To sve uz pomoć navedenog interdisciplinarnog tima stručnjaka, prilagođeno individualnim potrebama starijih osoba, za koje se svi sudionici nadaju da će se iznaći sustavno rješenje kako bi osigurali daljnji rad i financiranje, ovisno o tome koje usluge integrirane skrbi nisu podržane na razini pojedinih sustava ovih dviju partnerskih država, Hrvatske i Slovenije. Stručnjaci su složni oko toga da je potrebno napraviti sustavnu analizu potreba i u ostalim županijama u RH (analizu potreba starijih osoba, te analizu ljudskih i financijskih resursa). Pokrenuti pokrenuti bottom – up pristup na razini lokalne zajednice. Evidence – based pristup, uvoditi učinkovite intervencije, lepezu usluga koje korisnici ostvaruju kroz učinkovite intervencije kao što je ovaj Projekt CrossCare te u okviru projekta „Gerontološki centri“ preseliti u njihove domove. Uz navedeno, smatraju i važnim unapređenje dostupnosti digitalne tehnologije za starije osobe. U centru zdravstvene i socijalne politike treba biti na prvom mjestu zadovoljenje potreba starijih osoba, a navedeni sustavi trebaju financiranjem pratiti potrebe, a ne obrnuto, zaključuju stručnjaci.


ŽELJKO KRZNARIĆ