Sanacija Bukovačke ceste

 

Djelatnici Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. su jučer 13.06.2020. godine po dobivenoj informaciji izašli na teren, napravili izvid te zaštitili propad. Danas su od ranojutarnjih sati pristupili prvoj fazi sanacije propada javnog kanala mješovite namjene.

Uslijed velikih protoka kroz kolektor došlo je do ispiranja materijala, a potres koji je zadesio grad Zagreb 22. ožujka 2020. godine ubrzao je puknuća bokova kolektora odnosno poremetio njegovu statičku stabilnost. Navedeni čimbenici uzrokovali su urušavanje u dužini 4 metra s potpunim urušavanjem zapadnog boka kolektora. Kolektor 2.7 metara širine i 2 metra visine betoniran je na licu mjesta s klasičnim tlačnim svodom bez armature. Nakon formiranja građevne jame u koordinaciji sa Zagrebačkim cestama i policijom uspostavljena je privremena regulacija prometa te je građevna jama ograđena i osigurana.

U prvoj fazi sanacije kolektor će se potpuno očistiti od propalih blokova betona i asfalta dok će se u drugoj fazi izraditi oplata te betonirati bokovi. U trećoj fazi slijedi betoniranje svoda te će se nakon preuzimanja nosivosti od betonske konstrukcije pristupiti zatrpavanju i pripremi prometnice za sanaciju asfalta.

Sve radnje vode se u koordinaciji sa nadležnim službama radi sigurnosti građana i prometa.
S obzirom na složenost i kompleksnost radova molimo građane za razumijevanje i strpljenje.

ŽELJKO KRZNARIĆ