APLIKACIJA O RAZVRSTAVANJU OTPADA

U sklopu programa izobrazno-informativnih aktivnosti gospodarenja otpadom izrađena je aplikacija o razvrstavanju otpada ➡️ https://www.zagreb.hr/razvrstaj-mojzg/155421
Aplikacija omogućava: praćenje odvoza otpada po ulicama ili gradskim četvrtima, pretraživanje svih vrsta otpada,  edukaciju o načinu zbrinjavanju otpada
te sadrži popis svih reciklažnih