Priznanje se dodjeljuje jednoj mladoj osobi između 15 i 30 godina starosti za dosadašnja postignuća u radu s mladima te idejno rješenje novih projekata za mlade u Gradu Zagrebu.

Predlagatelj kandidatkinja i kandidata može biti službeno tijelo mladih koje djeluje na području Grada Zagreba poput, Udruga koja je sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade, Studentski zbor ili vijeće učenika
Pomladak političke stranke, sindikalne ili strukovne organizacije u RH te Neformalna skupina mladih od najmanje 15 mladin

Kandidature za dodjelu priznanja moraju biti skenirane iz pisanog oblika i obrazložene, uz navođenje osobnih i drugih podataka o kandidiranoj mladoj osobi koji su važni za odlučivanje o izboru (aktivnosti kod predlagatelja i sl.) te osnovnih podataka o predlagatelju. Jedan predlagatelj može predložiti najviše jednu mladu osobu za dodjelu priznanja. naglašavaju u Savjetu mladih.

Uz ispunjeni kandidacijski obrazac za dodjelu priznanja potrebno je priložiti i sljedeće:

1. Skenirana prijavnica s naslovom “Prijavnica za kandidaturu”, koja u slobodnoj formi treba imati do 500 riječi, a treba sadržavati elemente kratkog životopisa, obrazloženja za prijavu i motivacijskog pisma kandidirane mlade osobe, kojom će se ispitati:
– Aktivno sudjelovanje u društvenim događajima namjerenih mladima i njihovo poticanje kroz svoj rad
– Rad i poticanje stvaranja općekorisnih sadržaja za mlade u lokalnoj zajednici
– Promicanje aktivnosti u području obrazovanja, kulture i sporta kod mladih
– Proaktivan pristup u borbi za promicanje ljudskih i građanskih prava
– Asertivno društveno djelovanje u jačanju tolerancije i ravnopravnosti
– Sva druga iskustva u radu s mladima za koja kandidat/kinja procijeni da su važni za dodjelu ovakvog priznanja

Skenirani motivacijski esej na temu “Da sam ja Gradonačelnik…” ili „Da sam ja Gradonačelnica…“, koje u slobodnoj formi treba imati do 500 riječi, a kojim kandidirana mlada osoba mora istaknuti i obrazložiti barem dva projekta za mlade koje bi provela da je izabrana za Gradonačelnika/cu Grada Zagreba.

O dodjeli priznanja će odlučiti Savjet mladih te će rezultat ovog javnog poziva biti objavljen na web-stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr.

Priznanje će dodijeliti Gradonačelnik Grada Zagreba i predsjednik Savjeta mladih na svečanoj zajedničkoj sjednici Savjeta mladih i Gradonačelnika Grada Zagreba, povodom međunarodnog dana mladih, 12. kolovoza 2020.

ŽELJKO KRZNARIĆ

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, sherajte, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here