Javni poziv za sastavljanje Popisa stručnih osoba za procjenu šteta od prirodne nepogode – potresa

Grad Zagreb je Javnim pozivom za prijavu štete na imovini  koji je objavljen 25. ožujka 2020. pozvao sve oštećenike na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode (potres) da ju prijave putem PN obrasca. Krajnji rok za prijavu šteta na imovini bio je 6. svibnja 2020.

Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodnih nepogoda podnijelo je Prvu procjenu šteta putem Registra šteta, a u njemu je evidentirano 30 500 prijava.

Prvu procjenu šteta podnosi oštećenik nakon čega je potrebno pregledati prijavljeni objekt te napraviti zapisnik o utvrđenoj šteti prema formuli koja je propisana pravilnikom.

Da bismo u što kraćem roku pregledali i procijenili prijavljenu štetu na objektima, 21. svibnja 2020. smo raspisali Javni poziv za stručnjake građevinske i/ili arhitektonske struke s najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima koji bi kao vanjski suradnici na terenu obilazili oštećene objekte. Javni poziv traje 15 dana (zadnji dan za prijavu je 5. lipnja 2020.).

Stručno povjerenstvo će prilikom samog pregleda objekata i opreme zapisnički konstatirati štete te će imati zadaće: pružanje stručne pomoći Gradskom povjerenstvu Grada Zagreba pri procjeni šteta od prirodnih nepogoda; pregled i fotodokumentiranje štete na licu mjesta sukladno prijavi u registar šteta; procjena štete sukladno Pravilniku o registru šteta od prirodnih nepogoda; ispunjavanje zapisnika; dostava izvješća o pregledanom objektu i izvršenoj procjeni štete nadležnom povjerenstvu.

Stručna osoba za procjenu šteta ima pravo na naknadu za rad u bruto iznosu od 150,00 kuna po satu rada. S osobom koja bude imenovana u Stručno povjerenstvo će se sklopiti ugovor radi reguliranja njezinih prava i obveze.

Svi detalji Javnog poziva kao i popis dokumentacije koju je potrebno poslati uz prijavu, mogu se naći na linku:https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-sastavljanje-popisa-strucnih-osoba-/158316

ŽELJKO KRZNARIĆ