Nabava građevinskog materijla za nužnu pomoć kod sanacije objekata pogođenim potresom

 

Vezano za brojne medijske upite oko nabavke nužnog građevinskog materijala potrebnog za sanaciju štete na objektima stradalim u potresu 22. ožujka, oglasila se Renata Đimon, pročelnica ureda za mjesnu samoupravu. odgovaramo kako slijedi:

S obzirom na izvanrednu situaciju uzrokovanu potresom kojim su nastala oštećenja na stambenim objektima u Gradu Zagrebu, a ponajviše na području gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Podsljeme, Gornja Dubrava i Sesvete, stvorila se potreba za hitnim organiziranjem pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala kako bi se, za prvu ruku, pomoglo onima kojima zbog manjih oštećenja na svojim objektima nisu više imali uvjete za stanovanjem u istima ili im je kvaliteta života uvelika narušena. Kod provođenja ovih aktivnosti koristit će se podaci Ureda za upravljanja u hitnim situacijama i Sektora za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata, kao i podaci prikupljeni od članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora. Na temelju traženog, predviđena je nabava tri vrste crijepa, drvena građa, krovna folija, čavli, vezivni materijal (mort) te puna i blok opeka. Materijal će biti plaćen sredstvima koja su pravne i fizičke osobe uplatile na račun za saniranje posljedica potresa, za što je planirano utrošiti oko 2 milijuna kuna, a tek po provedenim postupcima nabave raspolagat ćemo točnim podacima.

Na web stranicama Grada Zagreba i u javnim glasilima objavit će se informacije vezane za lokacije na kojima će, poštujući sve odredbe Stožera civilne zaštite, članovi vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, s obzirom da su najbolje upoznati sa situacijom na terenu i u svakodnevnom kontaktu sa građanima, dijeliti prikupljeni materijal, vodeći se podacima o oštećenjima te uzimati u obzir socijalne kriterije tako da prioritet imaju oni kojima je to jedina nekretnina, građani težeg imovinskog stanja, višečlane obitelji i oni sa težim zdravstvenim problemima. Građani koji preuzimaju materijal popunit će izjavu o preuzetoj količini građevinskog materijala te izjavu da nisu zaprimili odštetu od osiguravajućeg društva.

Podjela materijala bit će svakog dana od 10,00 do 18,00 sati, a počela je u subotu, 18. travnja 2020. u Gradskoj četvrti Sesvete, kod DVD-a Kučilovina, Kučilovečka cesta 52. Na ostalim lokacijama, točnije, u dvorištu VII. i XVI. Gimnazije u Križanićevoj ulici (Donji grad), na parkiralištu kod Krematorija Mirogoj (Gornji grad – Medveščak i Črnomerec), uz sportsku dvoranu Osnove škole Granešina (Gornja Dubrava i Maksimir) te kod Osnovne škole Vidovec i Osnovne škole Markuševec (Podsljeme), podjela materijala će početi idući tjedan, a o točnom vremenu početka podijele građani će biti pravovremeno obaviješteni. Također, stanovnici ostalih gradskih četvrti koji imaju potrebu za materijalom, mogu se javiti u sjedište svoje gradske četvrti, gdje će se zahtjev razmotriti i proslijediti u Gradski ured za mjesnu samoupravu te će nakon provedene procedure biti obavješteni o preuzimanju građevinskog materijala.

Na kraju valja naglasiti da s obzirom da se radi o hitnoj sanaciji manjih oštećenja, apeliramo na građane da budu racionalni u svojim zahtjevima te da traže samo onoliko materijala koliko je nužno za sanaciju najurgentnijih oštećenja, kako bi što više njihovih sugrađana mogli iskoristiti ovu pomoć, naglašava Renata Šimon.

ŽELJKO KRZNARIĆ