Besplatno i pravilno zbrinjavanje građevinskog otpada

I zagrebačke Čistoće pozivaju građane s područja grada Zagreba, posebice prijevoznike, da građevinski otpad dovezu i odlože besplatno na adresi Tišinska ulica 28 (Jakuševec, iza sajma automobila prva ulica desno – nasuprot Čistoće), unutar radne jedinice Recikliranje građevinskog otpada (RGO) Zagrebačkih cesta, sve dok traje čišćenje grada od posljedica potresa.
Otpad se zaprima na sljedeći način:
Max dimenzije otpada od 50x50x50cm .
Zaprima se isključivo neopasni građevinski otpad prema ključnim brojevima:
17 01 01 beton,
17 01 02 opeka,
17 01 03 crijep/pločice i keramika
17 01 07 mješavina betona, opeke, crijepa/pločica i keramike (šuta).
Sve druge vrste otpada (npr. dimnjaci, stakla, prozori, drvo, azbestne pokrovne ploče, šindra, izolacijski materijali itd) nije moguće preuzeti, pa se moli dovoz isključivo navedene vrste otpada.
 
Radno vrijeme jedinice Recikliranje građevinskog otpada (RGO) je od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15 sati.
Za dovoz je potrebno ispuniti prateći list za otpad: https://www.zgceste.hr/UserDocsImages/prateci_list_za_otpad_-_pl-o.pdf
Dodatne informacije mogu se dobiti na broju 072 500 400, 0-24 sata.
ŽELJKO KRZNARIĆ