HNS GRADONAČELNIKU -HITNO REBALANS GRADSKOG PRORAČUNA

 

Iz zagrebačkog HNS-a uputili su pismo gradonačelniku Milanu Bandiću koje potpisuje predsjednik zagrebačkog HNS-a i gradski zastupnik Tpoomislav Stojak.

Nakon potresa koji nas je zadesio, prvenstveno se treba brinuti da svi naši sugrađani koji su ostali bez domova budu zbrinuti, da im se osigura adekvatan smještaj i uvjeti za koliko-toliko normalan život. Dok stručne službe rade na izvidu i sanaciji nastalih šteta, zagrebački HNS traži da gradska uprava na čelu s gradonačelnikom žurno predloži rebalans gradskog proračuna i hitne mjere za obnovu Zagreba.

„Istovremeno s brigom za tisuće naših sugrađana kojima je jako oštećena njihova imovina ili su ostali bez nje, gradonačelnik mora što je moguće prije, umjesto da bezrazložno napada građane radi svojih nikada ispunjenih obećanja, te naplaćuje parking po gradu, predložiti rebalans proračuna i odlučne i konkretne mjere koje će stvoriti preduvjete da se Zagrepčani u bližoj budućnosti vrate u relativno normalan život u svome gradu!“, rekao je Tomislav Stojak, gradski zastupnik i predsjednik zagrebačkog HNS-a.

Osim kuća i stanova građana, u potresu su uništeni ili oštećeni deseci i deseci zagrebačkih vrtića i škola, muzeji, galerije, sportski objekti, dvorane, kazališta, ambulante, spomenici kulture, sakralni objekti, gradska infrastruktura.

„Gradonačelnik mora odmah predložiti konkretne mjere da bi se što prije krenulo s obnovom Zagreba“, istaknuo je Tomislav Stojak te dodao: „Pri izradi hitnog rebalansa proračuna namijenjenog obnovi Zagreba, treba vrlo detaljno proanalizirati i revidirati sve usvojene programe za izgradnju i kapitalne investicije za ovu i iduću godinu, sva sredstva prenamijeniti u program obnove grada, a obavezno za tu namjenu treba preusmjeriti već preuzeta, ali i nedavno planirana kreditna zaduženja grada od nekoliko stotina milijuna za kapitalne objekte, te njih staviti isključivo u funkciju obnove.“

Također, sve planirane aktivnosti i investicije Zagrebačkog holdinga, koja su također kreditnim zaduženjima planirana za ovu i iduću godinu u visini od gotovo 500 milijuna kuna, treba u potpunosti preusmjeriti na obnovu grada, jer već sada je moguće procijeniti da će obnova svega oštećenog i uništenog u Zagrebu stajati izuzeto puno. „Naravno da bez pomoći i sudjelovanja države Zagreb ovu elementarnu nepogodu ne može sam sanirati i da će se i putem nacionalnih, ali i europskih sredstava i donacija, morati osigurati dio potreban za obnovu Zagreba, ali na gradonačelniku je obaveza što prije predložiti što nam sve u Zagrebu treba i koji su mogući financijski i vremenski okviri da se krene u detaljnu obnovu Zagreba, a ne da u ovoj kriznoj situaciji umnogome ovisimo o kvaliteti rada i odluka Nacionalnog stožera.“, zaključio je Tomislav Stojak. Na gradonačelniku je sada da pokaže da li je sposoban voditi odgovornu politiku u obnovi Zagreba.

ŽELJKO KRZNARIĆ