Izdavanje propusnica Stožera civilne zaštite za izvanredni prijevoz ZET-a

Propusnica Stožera civilne zaštite za izvanredni prijevoz ZET-a izdaje se putem poslodavca djelatnicima:
zdravstvenih ustanova s područja Grada Zagreba,

  • djelatnicima u sustavu socijalne zaštite Grada Zagreba,
  • djelatnicima ljekarni na području Grada Zagreba,
  • mobiliziranim volonterima Civilne zaštite Grada Zagreba,
  • djelatnicima javnih službi (ministarstva, Gradska Uprava – povezane institucije, komunalno i prometno redarstvo, djelatnici Zagrebačkog holdinga i povezanih društava).
  • Propusnice se ne izdaju djelatnicima u sustavu:
  • MUP-a,
  • MORH-a,
  • ravnateljstva Civilne zaštite,
  • Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba,
  • mobiliziranim pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Oni izvanredni prijevoz ZET-a koriste na temelju iskaznice svoga poslodavca.

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Grada Zagreba o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23. ožujka 2020., zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta, odnosno stalnog boravka.
Iz zabrane su isključeni sudionici u opskrbi, zaposleni u bitnim službama, novinari,  građani koji putuju na posao i žurne službe.

Građanima koji trebaju medicinsku skrb propusnicu mogu dobiti od izabranog liječnika obiteljske medicine. Građanima koji iz vitalnih obiteljskih razloga  (briga o djeci i starijima izvan mjesta prebivališta) putuju u drugo mjesto propusnice će se izdavati u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu.


ŽELJKO KRZNARIĆ