Kome je zakup sportskih građevina u interesu-građanima ili poduzetnicima

Zakup sportskih igrališta i građevina u vlasništvu Grada Zagreba , interes građana Zagreba ili privatnih poduzetnika bilo je pitanje koje je na konferneciji za novinare postavio Alen Vilhar, potpredsjednik MO Ban Keglevič, inače član HSLS-a.

Prošle godine na inicijativu  gradske uprava i Milana Bandića osnivano je  društva Sportski objekti ili tkz. Sportskog holdinga Grada Zagreba u svrhu obnove starih i dotrajalih sportskih objekata a za  koje grad Zagreb nije bio u mogućnosti osigurati financijska sredstva.  Društvo Sportski objekti financijska sredstva osigurat će  kreditnim zaduženjem te će se ta sredstva ulagati u razvoj sporta i masovnu sportsku rekreaciju te će biti isplativije što će više građana sudjelovati u njoj.  Osim što će se rekonstrukcijom objekta vratiti u kompletnu funkciju treba gledati i na poboljšanje zdravstvene i fizičke kondicije građana, te ublažavanje njihovih zdravstvenih tegoba kroz korištenje javnih sportskih sadržaja , obrazložio je predlagatelj samu namjere osnivanja  ovakve gradske institucije.

Već mjesec dana nakon odluke o osnivanju društva Sportski objekti gradonačelnik Milan Bandić  raspisuje  javni natječaj  za davanje u zakup nekoliko sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba  na vrijeme od 5 (pet) godina.

Te sportske građevine često su jedine javne sportske građevine na područjima pojedinih  MO gdje građani i mladi cijeli niz godina izvode sportske aktivnosti kao što su to i rijetki javni prostor gdje je moguće organizirati i javne manifestacije.  Gradonačelnik je donio odluku da obnova sportskih građevina predstavlja samo trošak gradskoj upravi te da je s obzirom na stanje financija grada  iste financijski isplativije dati u koncesiju iako je grad mjesec dana osnovao Sportski holding da brine o sportskim građevinama .

Jedan od primjera načina lošeg upravljanja  koncesionara o sportskim igralištima i objektima vidljiv je na primjeru malonogometnog igrališta popularnog  „Keglića“ na Črnomercu .  Malonogometno igralište svakodnevno propada i  neodržavano je već cijeli niz godina a  koncesionar igrališta ne ulaže nikakva značajna sredstva u njegovo održavanje .

Zbog takvog lošeg stanja igrališta  mjesna samouprava često je  prisiljena izdvajati sredstva za održavanje iz svojeg proračuna.  Najnoviji  primjer je i naš „Keglić“  gdje  će se sredstvima gradske četvrti financirat uvođenje  vode  i struja iako samim igralištem upravlja koncesionar.  Zbog razloga koji su navedeni kod osnivanjem  društva Sportski objekti ponadali smo se da će sportske građevine doživjeti renesansu i dobiti obnovu kao i nove sadržaje , a zapravo je to bio samo jedan instrument za novo zaduživanje grada dok su istovremeno nastavila praksa davanja igrališta koncesionarima.

HSLS Grada Zagreba stoga traži od Gradske uprave da se obustavi  davanja koncesija na javni prostor te da istima upravlja Grad Zagreb  za dobrobit i potrebe svojih građana,  jer ovakvim dosadašnjim načinom trošak ide nama a profit i privatni interes njima, zaključio je Alen Vilhar.

ŽELJKO KRZNARIĆ