Akcija udruge “Ljubav na djelu”

 

Udruga ljubav na djelu u subozu je orovela jop jednu svoju javnu akciju. Uu ptezentaciju aktivnosti koje se svakodnevno provode grašani su mogli kušiti dvije slikovnice  kojima je autor Antonija Vuletić iz udruge koja je prebolila malignu bolest Prikupljeni novac će se upotrijebiti za potrebite članove udruge.

Udruga “Ljubav na djelu” je udruga koja okuplja roditelje djece oboljele od malignih bolesti koja se liječe u sklopu „ Klinike za dječje bolesti Zagreb “. Glavni cilj djelovanja udruge je pomoć i potpora djeci oboljeloj od malignih bolesti kao i njihovim roditeljima.

Između ostalog udruga se bavi promicanjem ljudskih vrijednosti, motivacijom i inicijativom za promjene u društvu, pružanje pomoći osobama sa smanjenimmogučnostima, osvješćivanje javnog mišljenja o problemima drugih, kreativnom iglazbenom aktivnošću i humanitarnim radom.

Udruga je osnovana u cilju poticanja i razvijanja suradnje od općeg humanitarnog interesa i promicanja općih ljudskih vrijednosti u vidu pomoći bolesnoj djeci  posebno djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim roditeljima, promicanje ljudskih vrijednosti naročito kroz zdravstveni sustav i zaštita prava pacijenata posebno dječjih i zaštita ljudskih prava općenito

Od djelatnosti treba spomenuti prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći, po pravilima akta kojim se propisuju korisnici, izvori i način prikupljanja, te  mjerila i način raspodjele humanitarne pomoći ove udruge, pronalaženje donatora za ostvarenje ciljeva iz članka 7. Statuta udruge, upućivanjem zamolbenih pisama, te izravnim kontaktima s domaćim i inozemnim pravnim i fizičkim osobama i organiziranje dobrotvornih priredbi i koncerata

• osvještanje javnosti o pravima pacijenata

• suradnja s organima državne uprave, gospodarskim i uslužnim tvrtkama, osobito sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama  socijalne skrbi, te srodnim organizacijama i udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu

• sudjelovanje i organiziranje stručnih kongresa, predavanja i tribina vezanim uz tematiku iz područja našeg djelovanja

• usavršavanje kadrova udruge u svrhu što stručnijeg poslovanja

• izdavanje časopisa, brošura, knjiga, audio-vizualnih izdanja i sl., iz područja svoje djelatnosti sukladno zakonu

• informiranje javnosti o našim ciljevim

• izrada raznih projekata vezanih za tematiku iz područja našeg djelovanja

• razvijanje međunarodne suradnje

• jačanje suradnje sa srodnim odrganizacijama u Hrvatskoj i izvan nje

VIŠE