KAKAV JE ZRAK U ZAGREBU

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“danas je dao informaciju da podatci o kratkoročnom stanju kvalitete zraka na mjernim postajama Zagreb-1, Zagreb-2 i Zagreb-3 ne ukazuju na trenutno onečišćenje zraka lebdećim česticama (PM). Sve druge informacije vezane za kvalitetu zraka u Zagrebu, koje su se danas pojavile u medijima su netočne.

 Državni hidrometeorološki zavod vrši mjerenja kvalitete zraka na stanicama za mjerenje Zagreb-1, Zagreb-2 i Zagreb-3, a koje su u vlasništvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Posljedično, kako DHMZ putem svojih prognoza, javnost redovito informira o vremenu, količini peluda u zraku i u ljetnim mjesecima UV zračenju, predlažemo da se ubuduće obuhvate i informacije i tumačenja kvalitete zraka sa svih postaja u Hrvatskoj

ŽELJKO KRZNARIĆ