2. siječnja 2020. otvara se Natječaj za dodjelu nagrade Milivoj Cvetnić za pjesničku zbirku

Natječaj za dodjelu nagrade Milivoj Cvetnić za pjesničku zbirku

 

 Vrijeme prijave:  02.01.2020. do  31.01.2020.

Organizator: Društvo prijatelja knjige „Milivoj Cvetnić“ Hrvatska Kostajnica

Društvo prijatelja knjige Milivoj Cvetnić  Hrvatska Kostajnica  objavljuje natječaj za dodjelu književne nagrade Milivoj Cvetnić za neobjavljenu zbirku pjesama. Rok za predaju rukopisa je 31. siječanj 2020.
Književna nagrada Milivoj Cvetnić utemeljena je sa svrhom afirmacije novih pjesničkih imena u hrvatskoj književnosti, a sastoji se od plakete Milivoj Cvetnić i tiskanja nagrađene zbirke pjesama.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju građani Republike Hrvatske.

Natječaj je namijenjen mladim i neafirmiranim pjesnicima. U obzir za natječaj dolaze vlastiti rukopisi neobjavljenih zbirki pjesama pisanih hrvatskim jezikom koji se dostavljaju na natječaj u tri (3) istovjetna primjerka. Rukopis treba biti pisan na računalu te dostavljen i u digitalnom obliku (CD).

Uz rukopis treba dostaviti kratki životopis s temeljnim podacima o autoru (adresa – prebivalište, telefon, faks, e-mail). O dodjeli nagrade odlučuje prosudbeni odbor kojeg imenuje organizator. Rukopise prispjele na natječaj ne vraćamo.

Rezultati natječaja bit će objavljeni do 1. ožujka 2020. Nagrađena knjiga pjesama izaći će iz tiska do kraja 2020. godine.

Rukopise treba slati na adresu:

Gradska knjižnica i čitaonica Milivoj Cvetnić Hrvatska Kostajnica
(za književni natječaj Milivoj Cvetnić)
Vladimira Nazora 17
44 430 Hrvatska Kostajnica