KB DUBRAVA-DNEVNA BOLNICA ZAVODA ZA GASTROENTEROLOGIJU, HEPATOLOGIJU I KLINIČKU PREHRANU

S uređenjem prostora Dnevne bolnice s dijagnostičkim blokom
značajno se podižu standardi od prijema, obrade, post-proceduralnog nadzora do otpusta bolesnika, mjere kontrole infekcija i poboljšava radno okružje za osoblje Zavoda. Također se stvaraju uvjeti za unapređenje nastave i drugih vidova edukacije, te provođenje znanstvenih
istraživanja u cilju poboljšanja razumijevanja nastanka i razvitka bolesti probavnog sustava, te poboljšanja dijagnostičkih i terapijskih pristupa ovim bolestima.
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu dio je Klinike za unutarnje bolesti KB Dubrava i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. a Zavod za gastroenterologiju je Referentni centar Ministarstva zdravstva:

Ravnatelj KB Dubrava doc. Srećko Marušić predstavio je cijeli niz aktivnosti i financijskih ulaganja realiziranih u zadnje dvije godine te da uz sredstva iz EU fondova i velike pomoći Ministarstva zdravstva KB Dubrava doživljava vidljiv zamah u razvoju. Istaknuo je ciljeve koji se žele postići, od povećanja isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u RH do poboljšanja pristupa dnevnim bolnicama kako bi se smanjio broj prijema na akutne bolničke odjele, povećala produktivnost bolnice i poboljšala protočnost pacijenata.
Najvrjedniji dio našeg zdravstvenog sustava su njegovi djelatnici, medicinske sestre, tehničari, liječnici, a da bi oni mogli ostvariti dobre rezultate svog rada neophodni su im uređen prostor i
odgovarajuća medicinska oprema, naglasio je Srećko Marušić.

U znanstvenom smislu Zavoda posebno treba istaknuti da je član međunarodnog konzorcija koji sudjeluje u projektu ranog otkrivanja bolesti jetre u općoj populaciji iz programa Horizon 2020 Europske komisije. Pored toga, u Zavodu se provode i brojna druga istraživanja iz područja gastroenterologije i hepatologije.
Ujedno Zavod je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje se pored edukacije studenata obavlja specijalističko usavršavanje iz gastroenterologije mladih liječnika iz
cijele Hrvatske, te edukacija iz pojedinih visoko specijaliziranih dijagnostičkih i terapijskih metoda i za stručnjake iz susjednih zemalja (BiH i Slovenija).

ŽELJKO KRZNARIĆ