POŽAR NA JAKUŠEVCU SE SANIRA

Na požarištu u reciklažnom dvorištu na Jakuševcu održana je tiskovna konferencija na kojoj su uz gradonačelnika Bandića sudjelovali Siniša Jembrih, zzapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreb i doktor Zvonimir Šostar, ravnatelj zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar.

Požar je ugašen u srijedu navečer ali su vatrogasi deurali i tijekom četvrtka s obzirom da se javljaljala sporadična vatra iz dubine. Kako bi se požar ugasio do kraja provodi se raskopavanje terena i dogašivanje. U gašenju koje je trajalo cijelu noć sudjelovalo je više od 170 vatrogasaca iz Vatrogasnih postaja Centar, Novi Zagreb, Žitnjak i Dubrava i preko 25 dobrovoljnih vatrogasnih društava s 50 vozila. Na mjestu događaja bile su sve žurne službe kao i podružnice Zagrebačkog holdinga Čistoća, Vodoopskrba i odvodnja i Zagrebačke ceste.  Djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u večernjim satima odmah su izašle na mjesto događaja. Na dvjema je lokacijama uz samo požarište, te u naselju Jakuševec provedeno mjerenje parametara: CO, CO2, So2, NOX i formaldehida zbog sumnje u onečišćenje zraka te su također izuzeti uzorci zraka na dodatne kemijske analize. U trenutku mjerenja, navedeni parametri nisu prelazili maksimalno dozvoljene koncentracije. Na stalnoj postaji za mjerenje kakvoće zraka Zagreb 3 tijekom noćnih sati (od 24,00 – 6,00 sati) zabilježene su povišene vrijednosti parametra PM10, kao posljedica taloženja izgorjeloga materijala. U tijeku su daljnja mjerenja, a o rezultatima ćejavnost biti pravovremeno obaviješćena. Preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”  jest izbjegavanje nepotrebnog zadržavanja u neposrednoj blizini požarišta.

ŽELJKO KRZNARIĆ