Ljetna Artionica u Klovićevim dvorima

Galerija Klovićevi dvori

Popratna događanja za djecu

 

17. i 18. 6. 2019. 11 – 13 sati
Konji u pokretu prema promatranju originalnih djela Mersada  Berbera.

19. 6. 2019. 11 – 13 sati
Osvrt na prahistorijsku simboliku jednostavnih geometrijskih i amorfnih oblika  u linearnom prikazu prema slici Mersada Berbera: Vrbaski stol.

26. i 27. 6. 2019. 11 – 13 sati
Portreti u tehnici fotokolaža i asamblaža

28. 6. 2019. 11 – 13 sati
Igrače karte u tehnici kolaža

 

Dolazak na Artionice najaviti na mail: artionica@gkd.hr

Galerija Klovićevi dvori
Jezuitski trg 4, Zagreb
Hrvatska