Izvještaj sa sjednice Skupštine Grada Zagreba

Piše: Marko Torjanac

Dragi prijatelji,

evo kratkog (najkraćeg mogućeg) izvještaja s jučerašnje iscrpljujuće sjednice Skupštine Grada Zagreba.

Sjednica je trajala do 2 ujutro, jer se vladajući, budući da su brojčano na knap, ne mogu okupiti niti jedan drugi dan pa su forsirali da 49 točaka bude ‘obavljeno’ u jednom danu.

Osim razrješenja Zlatka Hasanbegovića s funkcije člana Kazališnog vijeća HNK za što sam rekao da se time, kao i njegovim prethodnim izglasavanjem i slučajem ZKM-a, još jednom potvrdilo da kazališna vijeća služe isključivo kao poligon za političke trgovine čime je funkcija Kazališnih vijeća obesmislena, još je jedna točka bila posebno zanimljiva za područje kulture.

Naime, prva točka dnevnog reda bila je donošenje ‘Okvirne strategije pametnog Grada Zagreba – Zagreb Smart City’, opsežnog dokumenta od 139 stranica koji govori i o strateškom razvoju kulture.

Taj dokument, između ostaloga, donosi i ovo promišljanje i plan razvoja kulture:
”Kreativne i kulturne industrije koriste kulturu kao polazišnu vrijednost, a usko su vezane uz znanje, inovacije, nove tehnologije i promicanje koncepta održivog razvoja te imaju veliki potencijal za kreiranje radnih mjesta kroz razvoj i eksploataciju intelektualnog vlasništva. Osim toga, kreativne industrije su nositelji inovacija i pokretači inovacija u drugim sektorima. Moguće je ustvrditi da je poduzetništvo u kulturi poduzetništvo budućnosti, jer upravo je kreativnost postala presudni faktor konkurentnosti. Važno je spomenuti i ulogu kreativnih i kulturnih industrija za urbanu revitalizaciju gdje te industrije mogu biti ključni alat promjene.”

Među posebnim ciljevima u Strategiji se navodi da je sektor krativnih i kulturnih industrija potrebno osnažiti kroz:
”a) osvještavanje potencijala koji ove industrije imaju za gospodarski rast
b) ulaganje u obrazovanje radne snage kreativnog sektora
c) poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u ovom sektoru
d) stvaranje organizacijskih i prostornih preduvjeta za djelovanje kulturnih i kreativnih industrija
e) profiliranje grada kao središta kreativnih industrija
f) korištenje KKI za urbanu revitalizaciju zapuštenih gradskih četvrti
g) poticanje korištenje sredstava iz EU fondova – Program „Creative Europe”.

Moram priznati da sam bio zatečen ovakvim promišljanjem, jer Grad Zagreb pogotovo zadnjih godina čini sve suprotno uskraćujući bilo kakvu razvojnu i transparentnu podršku području kulture.

Ovaj sam plan, naravno, podržao i s govornice rekao kako je sve to je upravo ono što osobno i zajedno s kolegama koji se bave strateškim promišljanjem kulture godinama zagovaram zalažući se za modernizaciju sustava kulture, intersektorske suradnje, razvijanje poduzetništva u kulturi, otvaranje prostor samostalnim umjetnicima i podršku u logostici i organizaciji.

Naglasio sam kako ovaj plan nužno pretpostavlja mjerljive rezultate koji se postižu uvođenjem evaluacija i njihovim poštivanjem kako bi se podržavali projekti prema kvaliteti, a ne prema proizvoljnim kriterijima kao do sada.

Poučen dosadašnjim iskustvima upozorio sam kako se nadam da ovo nije tek još jedno bacanje pijeska u oči i puko formalno izglasavanje dokumenta nakon čega se donesena strategija neće provoditi.

Rekao sam na kraju da ćemo nakon izglasavanja ovog dokumenta već sljedeće godine vidjeti radi li se o ozbiljnoj namjeri te da ću se na ovaj dokument od sada pozivati i inzistirati na njegovom provođenju.

Komunalne teme među kojima se ističe ona o davanju koncesija za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama bile su pak u znaku dubioznih ugovora na koje je opozicija u raspravama upozoravala, no koje je većina ustaljenom praksom unaprijed dogovorene političke trgovine, nažalost, izglasala, a o čemu ste imali prilike već jučer čitati u medijima.

Jedna od rijetkih pozitivnih odluka za koju su glasali i predstavnici većine bila je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi čime se pokazalo rijetko prisutno empatično lice našega grada uključivanjem azilanata u programe socijalne skrbi.

Hvala na pažnji i do čitanja o zagrebačkim temama…