Na peronu

hodala je poput tebe
pognute glave
žena koja drži
svoj dio svijeta u rukama

ja sam bio gol zavezan na peronu sudbine
ona, isklesano sjećanje na postanak života

razapet pred njenim nevinim očima
bičevan pogledima čežnje
osjećam prisustvo ljubavi
u teškim mukama

oslobođen tek huktajem sove
duboko u noći
nakon što je šutke pratila
ples usana
dvoje pretučenih
dvoje krvavih vukova

Rikard Dimić