Rat i mir

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Sve sretne obitelji nalik su jedna na drugu, svaka nesretna obitelj, nesretna je na svoj način. Davno je to bilo kad sam prvi put čitao Tolstoja. Ljeto 76. Prvo Rat i mir, (rus. Война и мир); četiri sveska u izdanju Matice hrvatske i …
Nastavite čitati Rat i mir