U Vladi

27. ožujak 2018. Jučer mi se dogodio važan dan. Ne tako znakovit kao kad sam prvi put izmijenio dugačak pogled sa dubokim, jasnim, očima mog tri dana starog sina; ne tako značajan kao kad sam prvi put u naručju držao svoju kćer. Ne tako uzbudljiv kao kada sa suradnicima uspijem otkriti poneku zagonetku šutljivom svemiru. …
Nastavite čitati U Vladi