Žuto lišće ljubavi

Kroz bljedunjave oblake izviruje velika žuta kugla pa svojom žutom luči natapa ovlažene ulice kojima putuju raskvašeni tepisi uvelog žutog lišća. Žutim zrakama zapadno sunce osvjetljava fasade secesijskih zgrada, pa se one na tren, ta prljavosiva ispucala pročelja, ukažu u istom žutom sjaju kakvim ih je gledao i car Franjo kad je onomad pohodio rubne …
Nastavite čitati Žuto lišće ljubavi

Kino Lika i ja

Nema složenijeg niti kompleksnijeg odnosa od odnosa muškarca i žene. Debelu većinu života smo uglavnom osamljeni; sa svojim vlastitim mislima i fobijama. U beskonačnom dijalogu sa samim sobom. U jedinstvenoj igri vlastitih mnogostrukosti stvaramo svoj osobni teatar u kojem je jedini dramaturški zaplet onaj u kojem zaplićemo sami sebe u skučenom kazalištu vlastita usuda. A …
Nastavite čitati Kino Lika i ja