Pirati s Kariba

Za pljačkaše na moru postoje dva izraza: gusari i pirati. Za razliku od pirata gusari su za svoju pljačkašku rabotu dobivali takozvana Kraljevska iliti Gusarska pisma. Ta su im Pisma dozvoljavala napade na trgovačke i ratne brodove one zemlje koja je trenutno u ratu sa zemljom koja im je izdala Gusarsko pismo. Pirati svoje nečasne …
Nastavite čitati Pirati s Kariba